Ajankohtaista

Energiatodistuslaki hyväksyttiin eduskunnassa

(19.12.2012)

Eduskunta on hyväksynyt 18.12.2012 rakennusten energiatodistuslain uudistuksen.

Energiatodistuslain uudistuksen myötä vanhat kulutusperusteiset energiatodistukset korvautuvat E-lukuun perustuvilla energiatodistuksilla. Energiatodistus on oltava rakennuksen tai rakennuksen osan myynti- ja vuokraustilanteissa ostajan tai vuokraajan saatavilla. Lisäksi energiatodistus vaaditaan edelleen osana rakennuslupamenettelyä.

Uusi energiatodistus on laskennallinen ja se pohjautuu rakennuksen E-lukuun eli kokonaisenergiankulutukseen. E-luku lasketaan 1.7.2012 voimaan tulleen Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D3 laskentasääntöjen mukaisesti. Lisäksi kohteissa, joissa on jäähdytystä laajemmin kuin yksittäisissä tiloissa, laskennassa tulee käyttää dynaamista laskentatyökalua.

Olemassa oleva rakennuskanta otetaan uuden energiatodistuslain piiriin asteittain. Vanhat energiatodistukset ovat voimassa niiden voimassaolon ajan. Nykyisen energiatodistuksen mennessä umpeen tulee rakennusta myydessä tai vuokratessa tehdä sille energiatodistuslain mukainen energiatodistus. Olemassa oleville rakennuksille ei uuden lain myötä enää riitä kulutusperusteinen energiatodistus, vaan niillekin tulee tehdä laskennallinen, E-lukuun perustuva energiatodistus. Rakennuksen kulutustiedot liitetään olemassa olevan rakennuksen energiatodistuksen liitteeksi. Energiatodistus on voimassa enintään kymmenen vuotta. 

Myös olemassa olevat pientalot siirtyvät energiatodistuslain piiriin. Käytännössä olemassa olevalle pientalolle tulee tehdä energiatodistus sitä myydessä tai vuokratessa. Ennen vuotta 1980 rakennetut pientalot siirtyvät kuitenkin energiatodistuslain piiriin vasta vuonna 2017.

Uudesta energiatodistuksesta on alettu myös puhua ”sinisenä energiatodistuksena”. Nimitys johtuu energiatodistuksen ulkoasusta, joka on vanhan energiatodistuksen kaltainen, mutta vihreä pohjaväri on vaihtunut siniseksi.

Lisätietoja E-lukuun ja uuden energiatodistuksen laadintaan voit tiedustella Granlundin kokeneilta energia-asiantuntijoilta.

Lisätietoja:

Kristian Bäckström

etunimi.sukunimi@granlund.fi

puh. 010 759 2488