Ajankohtaista

Granlund Designer kehittyy

(13.12.2013)

Granlund Designer on ollut Granlundin suunnittelijoiden käytössä kohta kolme kuukautta.

Designerillä LVI-suunnittelijat ovat voineet tehdä laiteluettelot sekä niiden tietoihin yhdistetyt kaaviot.

Laitteita Designerin tietokantaan on luotu kasvavalla tahdilla – marraskuun  lopussa uusia laitteita on luotu noin 6600 kappaletta ja määrä kasvaa päivittäin.

Uusia hienouksia ohjelmassa on mm. historiatiedon käsittely, jolloin muutosten hallinta mahdollistuu päivämäärään ja kellonaikaan perustuen. Laitetietojen suhteen voidaan palata ajassa taaksepäin ja nähdä millä arvoilla ko. laite oli suunniteltu esimerkiksi kuukausi sitten.

Ohjelmistolla on mahdollista tulostaa mm. konekohtaiset laiteluettelot, jolloin voidaan toteuttaa niin haluttaessa palvelualuekohtaiset listaukset alueeseen kuuluvista järjestelmistä.

1. Granlund Designer alasovellukset

Granlund Designer jakautuu alasovelluksiin, joista nyt käytössä on Granlund Designer MEP (suom. TATE)

Muita tulevia osioita ovat Concept, Site ja BIM2FM.

Concept –sovellus sisältäa mm. vaatimustenhallinnan sekä simulointiohjelmistojen laskentojen  tulosten visualisoimisen. Tiedot linkitetään tilatyyppeihin, joiden lähtökohtana on arkkitehdin tilaobjekteja sisältävä IFC-malli. Tietoja voidaan jakaa muille sovelluksille Webservice –rajapinnalla tai IFC-tiedostoon liitettynä.

Site –sovellus sisältää laitehyväksyntäprosessin suorittamisen sekä urakoitsijalle mahdollisuuden ladata tietomalleja, piirustuksia ja laitetietoja suoraan suunnittelutietokannasta.

BIM2FM –sovellus jatkaa suunnittelutiedon elämää suunnittelun ja toteutuksen jälkeen. Kun suunnittelu –ja rakentamisprosessi on tehty järjestelmällisesti on lopputuloksena tietovarasto, jota voidaan hyödyntää kiinteistön ylläpitodossa. BIM2FM –sovelluksella varmistetaan tiedon oikeellisuus ja siirtyvyys valittuun tietomallipohjaiseen kiinteistöjen ylläpitojärjestelmään.

2. ”MEP” –alasovelluksen uusia ominaisuuksia

Uusia ominaisuuksia otetaan käyttöön kuukausittain päivittyvän aikataulun mukaisesti, sisältäen mm:

  • kirjastotiedon käyttö yhdistettynä mallikaavioihin

Suunnittelija voi valita mallikirjastosta esimerkiksi glykolilämmöntalteenottopatterilla varustetun koteloidun ilmanvaihtokoneen ja saada tämän jälkeen pienillä muokkauksilla kohteeseen soveltuvan laiteluettelon sekä ilmanvaihdon lohkokaavion aikaiseksi.

  • matriisituloste

Yksittäisten laitteiden, esimerkiksi moottoriventtiilien tai  pumppujen tuloste voidaan tehdä taulukkomaisesti, jolloin tulosteen sivumäärä pienenee huomattavasti verrattuna perinteiseen laiteluettelotulosteeseen.

3. ”Site” –alasovellus

Vuoden 2014 aikana ohjelmistossa otetaan käyttöön uusi osio – laitehyväksyntä.

Laitehyväksynnän käyttöönotto muuttaa työmaan ja suunnittelijoiden välisen hyväksyntäprosessin entistä tehokkaammaksi ja paremmin seurattavaksi. Kun suunnittelija on tehnyt laiteluettelot Granlund Designerillä, voidaan urakoitsijalle antaa kohteen projektiportaalin kautta pääsy Designerin suunnittelutietokantaan ja urakoitsija voi tehdä sen kautta kohteen laitehyväksynnän.

Tämän prosessimuutoksen seurauksena on mm:

  • mahdollisuus seurata laitehyväksyntäprosessin etenemistä
  • mahdollisuus verrata suunnittelijan ja urakoitsijan laitteille antamia attribuuttiarvoja toisiinsa
  • mahdollisuus ladata laitteen ohjekirjat, huoltotiedot jne. suoraan linkitettynä laitteen tietoihin
  • laitetiedon muuttuminen as-built –tasoiseksi laitehyväksynnän edetessä, jolloin rakennuksen valmistuttua on käytössä kohteen ajantasaiset huoltokirjatiedot

4. Granlund Designer sinun projektissasi?

Granlund Designeristä tullaan tekemään kaupallinen tuote, joista ensimmäisenä osiona julkaistaan ”Site” –alasovellus vuoden 2014 aikana. Samalla myös ”MEP” osio tulee kaupalliseseen jakeluun.

Design Your Buildings