Ajankohtaista

Granlund Headquarters uudistuu

(17.6.2013)

Granlundin tilauudistuksen ensimmäinen vaihe on valmis.

Pääkonttorimme 3. kerros on uusinut ilmeensä.

Uudistuksella on tavoiteltu mm. parempia yhteisen tekemisen mahdollisuuksia, vanhentuneen yleisilmeen päivittämistä sekä tehokkaampaa tilankäyttöä. Ainakin ensimmäisen palautekierroksen tulosten perusteella näin on pääosin myös tapahtunut.  

Toki haasteitakin on havaittu mm. puhelut avotoimistossa ja melun hallinta yleensä on koettu joidenkin osalta heikennyksenä. Näitä pyrimme kehittämään mm. suuremmalla määrällä hiljaisia ja –ryhmätyötiloja sekä sisäisiä pelisääntöjä laatimalla.

Uudistus vietiin läpi yhteistyössä granislaisten käyttäjien kanssa ja työn tekemisen tarpeita tutkittiin mm. kyselyin ja mittaamalla reaaliaikaisesti todellista tilankäyttöä. Projektissa meitä avustivat mm. Suvi Nenonen Aallosta, dSign Vertti Kivi & Co sekä Rapalin tilakäytön mittaustiimi. Kiitokset heille.

Olemme mukana RYMmin NewWoW-ohjelmassa ja omassa projektissamme tulemme pilotoimaan mm. todellisen tilojen käyttöasteen hyödyntämistä energiatehokkuuden ohjauksessa, erilaisia käyttäjien motivointikeinoja sekä uudenlaisia raportointitapoja ja malleja. Varsinkin tilojen ja käyttäjien välinen rajapinta ja sen kautta käyttäjien käytökseen vaikuttaminen on mielenkiintomme aiheena.

Uudistusprojektimme etenee vaiheittain. Se aiheuttaa pientä vaivaa sekä itsellemme että vieraillemme. Toivotetaan kuitenkin kaikki yhteistyökumppanit tervetulleiksi tutustumaan uudistuneisiin tiloihin.