Ajankohtaista

Granlund henkilöstötutkimus

(24.6.2013)

Toteutimme keväällä 2013 koko Granlund-konsernissa henkilöstötutkimuksen.

Tavoitteeksi olimme vuoden 2011 tehdyn edellisen tutkimuksen jälkeen asettaneet selkeän positiivisen kehityksen kaikilla osa-alueilla. Uusimmassa tutkimuksessa 2013 tulokset olivatkin erittäin positiivisia, mutta toki kehittämistäkin vielä jäi.

Seuraavassa on lainattu konsulttimme Corporate Spirit’in laatimia tulosten yhteenvetoja.

Parhaat tulokset saimme seuraavilla osa-alueilla:

  • Erittäin vahva ja positiivinen yrityskuva. Työnantajan suositteluhalukkuus on poikkeuksellisen korkea.
  • Merkittävä kehitys kahden vuoden aikana osaamispääoman varmistamisessa. Yksilötason kehittymismahdollisuudet parantuneet selkeästi.
  • Toiminta koetaan tehokkaaksi ja joustavaksi, byrokraattisia piirteitä selvästi tavanomaista vähemmän.
  • Henkilöstön kuuntelu muutosten ja päätöksenteon yhteydessä näyttää vahvistavan oikeudenmukaisuuden ja tasapuolisuuden kokemusta.
  • Tarkoituksenmukaisiksi koetut työvälineet antavat hyvät edellytykset tehokkaalle työskentelylle.

Yritystasolla olemme menneet selvästi eteenpäin mm. koulutusasioissa, Granlund koetaan luotettavana työnantajana pitkälläkin tähtäimellä. Vaikka olemme kasvaneet, toiminta koetaan tehokkaaksi ja työvälineet ovat kunnossa. 

Eniten kehitystä vaativat:

  • Enemmän palautetta ja osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia varsinkin uusille työntekijöille.
  • Esimiehen kiinnostus heille esitettyihin aloitteisiin vähäistä ja toiminnan parantaminen lähiyksikössä joskus nihkeää.
  • Luottamus toimenpiteisiin ryhtymisestä omassa yksikössä kyselyn tulosten perusteella.
  • Paikalliset erot melko suuria.

Granlund on kasvanut viimeisen kahden vuoden aikana ja uusia vastaajia oli yli 100 (yhteensä 423  vastaajaa). Uusien henkilöidemme vastuksista huomasimme, että emme ole aivan tarpeeksi panostaneet perehdyttämiseen ja lähiesimiestemme aika muuhun kuin projektityöhön on liian vähäinen. Myös rakentavaan palautteeseen on kiinnitettävä enemmän huomiota.

Näillä eväillä ryhdytään toimiin. Tuloksia käsitellään ennen kesälomia ja hihat kääritään kehityksen merkeissä elokuussa. Kehitystä viedään eteenpäin monella tasolla konsernista yksittäisiin ryhmiin. Kehitysprojekteja seurataan ja raportoidaan aktiivisesti uuden intranettimme JUPiNETin kautta.