Ajankohtaista

Granlund ja Suomen Yliopistokiinteistöt laajaan energiayhteistyöhön

(3.10.2011)

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) on perustettu vuonna 2009. Sen omistukseen siirtyi vuoden 2010 alussa Senaatti-kiinteistöiltä pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitsevien yliopistojen toimitilat. Yhteensä kymmenen yliopiston toimitilat muodostavat noin 1,1 milj. m²:n suuruisen kiinteistömassan. Tämä tekee SYK:stä yhden Suomen merkittävimmistä kiinteistönomistajista.

Granlund ja SYK ovat sopineet laajasta yhteistyöstä energianhallintaan liittyen. Yhteistyö täydentää hyvin Granlundin jo ennestään kattavia energia- ja ympäristösektorin palveluita.

Granlundin tuottaman energiahallintapalvelun ensisijaisena tavoitteena on optimoida SYK:n kiinteistöjen energiatehokkuus sisäolosuhteista tinkimättä. SYK on myös solminut TEM:n kanssa energiatehokkuussopimuksen. Tätä kautta määräytyvät energiahallintapalvelun laskennalliset säästötavoitteet, jotka ovat 6 % vuoteen 2016 mennessä.

Granlund tarttuu tähän haasteeseen koko konsernin voimin. Toiminnasta merkittävä osa tulee tapahtumaan paikallistasolla yhteistyössä SYK:n kampusmanagereiden, Yliopistojen tilavastuuhenkilöiden ja paikallisen kiinteistönhoidon kanssa.

Säästöjä haetaan sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä huomioiden niin ylläpito ja rakentaminen kuin kestävän kehityksen vaatimukset tilojen käyttäjiä ja heidän tarpeita unohtamatta.

Merkittävä osa Granlundin energiahallintapalvelusta perustuu uusien teknologioiden, alan tehokkaimpien työkaluohjelmien ja käytäntöjen hyödyntämiseen. RYHTI –ohjelmistoperheellä on tässä merkittävä rooli. Keskeisen perustan energiahallintapalvelulle muodostaa kuitenkin Granlundin laaja kokemus, asiantuntemus sekä muissa asiakkuuksissa jo saavutetut tulokset energia- ja ympäristöasioihin liittyen.