Ajankohtaista

Granlund kirkasti Suomen ikkunaa maailmalle

(26.9.2012)

Ulkoasiainministeriön saneerauksen AV-, sähkö- ja valaistussuunnittelusta vastasi Granlund Oy.

Ulkoasiainministeriöllä on Katajanokalla useimmille suomalaisille TV:stä tuttu tiedotustila, jota voidaan perustellusti pitää Suomen ikkunana maailmalle, pidetäänhän siellä useimmat kansainvälisessä ja kansallisessa mediassa esitettävät Ulkoasiainministeriön tiedotustilaisuudet.

Ulkoasiainministeriön puolelta saneerauksesta vastasi hankintapäällikkö Asmo Kemppainen. Granlund projektipäällikkönään Markku Myllys vastasi puolestaan projektin AV-, valaistus- ja sähkösuunnittelusta. Tehtävä alkoi käyttäjäneuvotteluilla, joiden perusteella laadittiin kustannusarviot ja 3D-mallit sisältävä ehdotussuunnitelma. Tämän pohjalta laadittiin suunnitelmat urakkalaskentaa varten, ja Granlund oli aktiivisesti mukana myös hankinnassa avustamisessa, rakennuttamisessa ja valvonnassa.

Koska AV-tekniikka muodosti sekä teknisesti että taloudellisesti ylivoimaisesti tärkeimmän osan koko projektista, päädyttiin ratkaisuun, jossa AV-urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja käytti tarvittavissa määrin ennalta hyväksytettyjä aliurakoitsijoita sähkö- ja rakennustöihin. Projektin yhteydessä kilpailutettiin myös AV-urakoinnin puitesopimus muita ulkoasiainministeriön AV-kohteita varten.

Projektin lopputulokseksi saatiin käyttäjien vaativat tarpeet hyvin täyttävä tiedotustila ja puitesopimus muiden AV-tilojen urakointia varten.

Lisää projektista voi lukea esimerkiksi Plaani-lehdestä sivuilta 30-35.