Ajankohtaista

Granlund kouluttaa sairaalasuunnitteluun erityisasiantuntijoita

(27.11.2012)

Terveydenhuollon kohteet ovat merkittävä ja voimakkaasti laajeneva asiakassektori Granlund konsernin suunnittelutoiminnassa.

Sairaalakohteissa tarvitaan asiantuntijoita mm. erityismääräysten, hygieenisten ratkaisujen, toimintavarmuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Kohteiden pitkien käyttöaikojen ja julkisten kohteiden energiasäästösopimusten velvoitteiden johdosta korostuu energiatehokkuuden huomiointi laadittavissa suunnitteluratkaisuissa.

Perinteisesti sairaalasuunnittelun erityisalueiden osaaminen on hankittu pitkän kokemuksen avulla ja se on keskittynyt henkilöille, jotka ovat pitkään kokopäiväisesti toimineet terveydenhuollon kohteiden suunnittelutehtävien parissa.

Osaamisen hyödyntämiseksi ja laajentamiseksi koko konsernin käyttöön päätettiin Granlundilla kerätä sairaalasuunnitteluprojekteihin osallistuvat henkilöt yhteiseen kokopäiväiseen koulutustilaisuuteen, joka pidettiin Helsingissä 15.11.2012.

Tilaisuuteen osallistuivat kouluttajina toimivat erityisosaajat mukaan lukien yhteensä 77 henkilöä. Tilaisuus toteutettiin niin, että aamupäivä jaettiin suunnittelualakohtaisiin tilaisuuksiin, joissa keskityttiin määräysmuutoksiin ja alan erityisalueisiin. Iltapäivällä keskityttiin kaikille yhteisiin aihealueisiin, alkaen tilaajien odotuksista sairaalakohteiden talotekniseltä suunnittelijalta.

Koulutuspäivän lopuksi osallistujat kävivät tutustumassa Meilahden sairaalan potilastornin vaativaan peruskorjauskohteeseen, kohteen pääurakoitsijan ja Granlundin taloteknisten projektipäälliköiden opastuksella.