Ajankohtaista

Granlund Managerista on moneksi

(28.10.2013)

McDonald´s tuskin kaipaa esittelyä yrityksenä mutta se, että sen ravintoloissa toimintaa ohjataan Granlund Managerilla, saattaa kaivata.

McDonald´s siirtyi excel -taulukoista nykyaikaan ja ryhtyi hoitamaan ravintoloidensa huollon ja ylläpidon toiminnanohjausta Granlund Manager ohjelmistolla. 

Sovellukseen perustettiin alkuvaiheessa kolme ravintolaa pääkaupunkiseudulta. Granlund Manager sovelluksen tietokantaan vietiin ruoan valmistukseen liittyvät laitteet ja ravintolahenkilöstön vastuulla olevat talotekniset järjestelmät. Tämän jälkeen luotiin toiminnan edellyttämät tarkastus- ja huolto-ohjelmat ja ne aikataulutettiin vastaamaan tarvetta ja laatujärjestelmän vaatimuksia. Niin ikään kaikki ylläpitoon ja huoltoon liittyvä dokumentaatio siirrettiin sähköiseen muotoon ja tallennettiin sovellukseen.

Hyvät kokemukset saivat McDonald´sin laajentamaan käytön ensin kaikkiin itse omistamiinsa ravintoloihin talvella 2012–2013. Syksystä 2013 lähtien Granlund Manager toimii kaikkien Suomen McDonald´s toimipisteiden, yhteensä yli 80 ravintolan, huoltojen ja tarkastusten toiminnanohjaus- ja dokumentinhallintajärjestelmänä.

Ylläpitotoiminnan lisäksi Granlund Manager toimii myös ravintoloiden rakentamiseen ja saneerauksiin liittyvänä projektipankkina. Suunnittelijat, urakoitsijat ja muut osapuolet tallentavat sinne dokumentaatiotaan projektin aikana. Projektin valmistumisen jälkeen materiaali siirretään ko. ravintolan dokumentteihin.

Ravintoloiden vaativa toimintaympäristö on vaatinut totutun ajattelutavan laajentamista ja uusien ratkaisujen miettimistä. Granlund Manager -sovelluksen joustavuus ja helppo muokattavuus on mahdollistanut tähänkin ympäristöön sopivat toimintamallit, joilla varmistetaan laadukkaiden hampurilaisten tarjonta jatkossakin.