Ajankohtaista

Granlund mukana Synergia-talon suunnittelukilpailun voittaneessa tiimissä

(17.12.2010)

Suomen ympäristökeskuksen uuden päätoimipaikan kansainvälisen suunnittelukilpailun on voittanut ehdotus "Apila". Sen tekijöiksi osoittautuivat Arkkitehtitoimisto JKMM Oy ja Ecadi (East China Architectural Design & Research Institute Co., Ltd. Lisäksi työryhmään kuuluivat Loci Maisema-arkkitehdit Oy, Finnmap Consulting Oy sekä Insinööritoimisto Olof Granlund Oy. Synergiatalon suunnittelukilpailun järjestivät Senaatti-kiinteistöt ja Suomen ympäristökeskus. Voittaneen ehdotuksen tekniset ratkaisut muodostavat erinomaisen kokonaisuuden. Ehdotuksessa oli pienin energiankulutus ja alhaisimmat 30 vuodelle lasketut energiankäytön ja rakennusmateriaalien hiilidioksidipäästöt. Siten suurehkosta ja matalasta rakennusmassastakin on mahdollista saada kustannustehokkaasti hyvin energiatehokas. Paitsi energiatehokkain "Apila" olikin samalla myös edullisin.

Ehdotus levittäytyy lähes koko tontin alueelle massaltaan suhteellisen matalana ja maastoon hienosti istutettuna sekä plastisen veistoksellisena. Se sijoittuu oivallisesti suhteessa Eviran rakennukseen ja lähistön asuinkerrostaloihin. Rakennusmassa kiertyy kauniisti taustalla olevan mäen ympärille ja muodostaa luontevan kaupunkikuvallisen päätteen laaksoalueen itäosan rakentamiselle. 

Voittaneen rakennuksen tilat on sijoitettu puolilämpimiä tiloja kiertäviin kapeisiin rakennusrunkoihin, jotka on mitoitettu puurakentamiseen hyvin soveltuviksi. Kapeat rakennusrungot mahdollistavat myös luonnonvalon hyödyntämisen mahdollisimman hyvin. Rakennuksen energiaratkaisuna käytetään porareikiä lämpöpumpulla sekä lämmitykseen että jäähdytykseen. Lämmityksen huippu saadaan kaukolämmöstä. Maakylmän lisäksi rakennuksessa on koneellinen kompressorijäähdytys. Jatkuvan jäähdytyksen tilojen lauhdelämmön talteenotto on toteutettu liuoksen välityksellä kallion porareikiin. Ulkoseinillä on yläikkunat ja valohyllyt epäsuoran luonnonvalon maksimoimiseksi ja alaikkunoissa on ulkopuolinen auringonsuojaus. Ilmastointi on koneellinen, konehuoneita on riittävästi ja ne ovat hyvin sijoitettuja. Ilmastoinnin huoneratkaisuna käytetään kattolämmitystä ja jäähdytys tapahtuu pelkästään tuloilmalla. Sisäpihaa lämmitetään johtamalla toimistojen poistoilma sisäpihalle. Lämmön talteenotto tapahtuu siten puolilämpimän sisäpihan ilmasta. Apilan tekniset ratkaisut muodostavat erinomaisen kokonaisuuden, osoittaen, että suurehkosta matalasta rakennusmassasta on mahdollista saada kustannustehokkaasti hyvin energiatehokas. Aurinkokennot on sijoitettu vesikatolle, jossa on runsaasti tilaa ja kennot ovat myös helposti huollettavissa. Lisää tietoa Senaatti-kiinteistöjen sivuilta.