Ajankohtaista

Granlund on valittu mukaan Uuden Lastensairaalan tiimiin

(9.12.2013)

Granlund on valittu Uuden Lastensairaalan sähkö-, tele-, ICT-, turva-, palo-, AV-tekniikan, kiinteiden sairaalalaitteiden sekä valaistuksen suunnittelupalvelujen tuottajaksi.

Meilahteen rakennetaan uusi, pinta-alaltaan noin 45 000 br-m2suuruinen Uusi Lastensairaala. Hankkeen aikataulu on äärimmäisen tiukka, sillä luonnossuunnittelu alkaa keväällä 2014 ja rakentaminen alkuvuodesta 2015. Sairaalan arvioidaan valmistuvan vuoden 2017 lopussa.

Suunnittelutyön tilaaja on KOY Uusi lastensairaala, joka valitsi suunnittelijat vahvasti laatuperustein. Sairaalan rakennuttaa Säätiö Uuden Lastensairaalan Tuki. Suunnittelu toteutetaan rinnakkaisen suunnittelun ja rakentamisen periaatetta noudattaen.

Suunnittelussa on monenlaisia haasteita. Kohde rakennetaan nykyisen purettavan logistiikkakeskuksen paikalle ja se sivuaa koko rakentamisajan toiminnassa olevaa hallintorakennusta ja sen alla olevaa ruokala-keskuskeittiörakennusta. Lisäksi rakennukseen sijoitetaan toiminnan luonteesta – koko maan vaikeiden ja harvinaisten lasten sairauksien hoito –johtuen lähes kaikki keskussairaalatasoiset vaativat toiminnot.

Tavoitteena on maailman paras lastensairaala, jossa toteutuvat huippuluokan hoito, viihtyisyys, turvallisuus, muunneltavuus ja energiatehokkuus. Tietomallinnusta hyödynnetään hankkeen kaikissa vaiheissa. Avainasioita ovat mm. innovointi, energiatehokkuuden ja ympäristöasioiden hallinta sekä tiukka kustannusten ohjaus.

Granlundin tiimissä on mukana kokeneita sairaalasuunnittelijoita sekä emoyhtiöstä Helsingissä että alueyhtiöistä. Projektipäällikkönä toimii Ralf Lindström, vastaavana suunnittelija Kurt Holm sekä asiantuntijana ja laadunvarmistajana Kari Kaleva.

Uusi Lastensairaala -hanke jatkaa Meilahden kampuksen projektejamme, joista viimeaikaisimpia ovat jo valmistuneet nykyisen Lastenklinikan leikkaus- ja teho-osaston laajennus ja Haartmanin sairaala, valmistumassa oleva Syöpätautien klinikan 1.vaiheen laajennus ja peruskorjaus sekä rakentamisvaiheessa olevat Potilastornin peruskorjaus ja Naistenklinikan L-siiven peruskorjaus ja laajennus.