Ajankohtaista

Granlund päivitti liiketoimintastrategiansa

(5.8.2011)

Kevään ja alkukesän 2011 aikana teimme Granlundilla mittavan strategian päivitysprosessin. Mukana oli suoranaisesti yli 70 granislaista ja välillisesti kaikilla oli mahdollisuus vaikuttaa tuloksiin. Kuulimme myös asiakkaidemme mielipiteitä ja haimme ”inspiraatiota” ulkopuolisilta asiantuntijoilta ja muiden toimialojen guruilta.

Tämä G3-nimityksen saanut strategia linjaa tulevaisuutta mm. seuraavasti:

Suunnittelutoiminnassa keskitymme jatkossakin talotekniikkaan. Haluamme olla johtava, laaja-alainen talotekniikkaosaaja sekä tietomallipohjaisen suunnittelun ja tiedonhallinnan globaali edelläkävijä. Uskomme, että fokusointi ja kehityspanostukset talotekniikkaan antavat asiakkaillemme terävimmän osaamisen ja sitä kautta parhaat tulokset. Talotekniikka liittyy myös vahvasti mm. energialouteen ja ympäristöasioihin, sisäympäristön laatuun sekä ylläpitoon ja korjaustoimintaan – näissä kaikissa olemme vahvasti mukana.  

Konsultoinnissa haluamme edelleen vahvistaa mm. ylläpidon konsultointia ja energiahallintaan liittyviä palveluja.  Uskomme, että laaja-alaisella energiaosaamisella voimme auttaa asiakkaitamme säästämään kustannustehokkaasti, johtamaan ammattimaisesta ja konkretisoimaan tavoitteitaan sekä projekteissa että olemassa olevissa kiinteistöissä. Suunnittelussa keskitymme, mutta konsultoinnissa haluamme selvästi laajentaa palveluvalikoimaamme. Ympäristöasioihin liittyvä asiantuntijatoiminta, ns. asiantuntijamanageeraus, johdon konsultointi sekä tilojen käyttäjien informointi ja motivointi oman toimintansa vaikutuksista ovat jatkossa yhä merkittävämpiä toiminnan alueita.

Ohjelmistojen kehitys ja tietotekniikka ovat aina olleet merkittävä osa Granlundin strategiaa ja näin on myös jatkossa. Kehitämme ohjelmistoliiketoimintaa selkeämmin omana liiketoiminta-alueena ja keskitymme vahvemmin kaupallisten ohjelmistojen kehittämiseen. RYHTI –ylläpidon hallintajärjestelmä on kaupallinen keihäänkärkemme, mutta sen rinnalle haluamme kehittää mm. energianlaskentaan, suunnitteluprosessin johtamiseen sekä tilojen ja kiinteistöjen reaaliaikaiseen käyttötietoon perustuvia sovelluksia.  Kaikissa ohjelmistoissamme käyttäjäkokemuksen kautta tavoitteena on tuottaa ”helppoa elämää asiakkaalleemme”.    

Kansainvälisyys liittyy vahvasti kaikkiin toimintoihimme. Suunnittelussa kanta-asiakkaidemme kansainväliset vientiprojektit sekä osallistuminen kansainvälisiin huippuprojekteihin ovat tavoitteenamme. Sekä konsultoinnissa että ohjelmistoissa haluamme kansainvälistää keihäänkärkituotteitamme ja osaamistamme. Tähän tarvitaan sekä kumppaneita että omaa resurssointia. Markkinoiden osalta Venäjän tilannetta seurataan aktiivisesti ja panostusten painopisteistä päätetään kuluvan vuoden aikana. Itämeren alue on ensisijainen toiminta-alueemme.     

Ihmiset ovat asiantuntijatoiminnan tärkein voimavara. Haluamme, että Granlund on sekä nuorille että kokeneille asiantuntijoille paras paikka kehittyä. Työkaluja tässä ovat mm. Granlund University - GUN ja vahva oma kehitys- ja tutkimustyö.    

Yhdessä Paras. Vaikka prosessimme ovat kunnossa, ihmiset kovan luokan asiantuntijoita ja softat parasta laatua – tarvitaan aina myös osaamista yhteistyössä. Meille tärkein yhteistyökumppani on luonnollisesti oma asiakkaamme. Mutta kiinteistö- ja rakennusalan monipuolisessa toimintaympäristössä meidän on hallittavia monia erilaisia yhteistyön rajapintoja. Haluamme olla osaltamme rakentamassa parempaa huomista yhdessä muiden kanssa. Yhteiset tavoitteet ja kestävät toimintamallit, moderni johtaminen, osaamisen ja laadun arvostus, panostus kehittämiseen ja hyvien kokemusten kautta syntynyt luottamus ovat tällaisen tulevaisuuden perusteita. Näitä Granlund haluaa olla mukana viemässä eteenpäin. Yhteistyössä.

Yhdessä Paras