Ajankohtaista

Granlundin konsultoinnilla Forum-korttelille BREEAM-sertifikaatti

(18.11.2013)

Oy Mercator Ab:n omistamalle Forum-korttelille on myönnetty olemassa olevan rakennuksen BREEAM In Use-ympäristöluokitussertifikaatti rakennukselle sekä sen käytölle ja ylläpidolle.

Rakennusta arvioivasta osasta arvosana on Good ja käyttöä ja ylläpitoa arvioivasta osasta Pass. Sertifikaatti on ensimmäinen BREEAM In Use International-sertifikaatti Suomessa. 

BREEAM In Use on rakennuksen käytönaikainen ympäristöluokitus. BREEAM In Use-luokitusjärjestelmä koostuu kolmesta osasta, jotka arvioivat rakennuksen ominaisuuksien lisäksi sen käyttö- ja ylläpitotoimintatapoja sekä omistaja- tai käyttäjäorganisaation toimintaa.

BREEAM In Use perustuu jatkuvaan parantamiseen, joten luokitus on voimassa vuoden kerrallaan ja luokitustasoa voidaan korottaa vuosittain esimerkiksi pitkän aikavälin perusparannushankkeiden yhteydessä tehtävillä toimenpiteillä tai kehittämällä toimintatapoja.

Forum-kortteli saavutti pisteitä erityisesti suunnitellusta ja ennakoivasta huolto- ja ylläpitotoiminnasta sekä hyvistä julkisista kulkuyhteyksistä ja jätteiden käsittelystä.

Lisätietoja rakennusten käytönaikaisista ympäristöluokituksista löydät täältä.