Ajankohtaista

GUNMAN perehtyi strategiaan ja mopoili

(16.12.2013)

Granlundin nuorten esimiesten koulutusohjelman, GUN MANin kolmas jakso pidettiin marraskuun puolivälissä.

Kaksipäiväisen koulutuksen aiheena oli strateginen johtaminen, johon osallistujat pääsivät perehtymään sekä teorian että käytännön esimerkkien kautta. Granlundin oma G3-strategia vuosille 2011-2015 on jo kaarensa puolivälissä, joten Pekka Metsillä oli esitettävänään strategiaprosessin lisäksi myös sen myötä käynnistettyjen kehityshankkeiden tilanne ja tuloksia. Professori Toivo Äijön aiheina olivat strategian ja kriittisten menestystekijöiden vaikutus yrityksen kilpailuetuun sekä globalisaation ja toimintaympäristön muutosten tuomat haasteet strategiselle suunnittelulle. Halton Oy:n kansainvälistymisstrategiasta kertoi toimitusjohtaja Tarja Takki. Näytöt puhuvat puolestaan, perheyritys Halton toimii 29 maassa eri puolilla maailmaa ja 2/3 sen henkilöstöstä työskentelee muualla kuin Suomessa.

Toisen päivän aluksi toimitusjohtaja Timo Helosuo MIF Oy:stä kertoi yrityskulttuurin, organisaatiomallin ja strategian vaikutuksista toisiinsa. Osastonjohtaja Matti Urjo esitti case-esimerkin avulla pitkäaikaisen vakioasiakkuussuhteen luomisen ja ylläpidon merkitystä. Pitkäaikainen kumppanuus on yksi Granlundin arvoista, joten sen pitää näkyä myös toiminta- ja asiakkuussuunnitelmissamme. Päivän ohjelmaan kuului vielä perehtymistä strategiatyökalujen käyttöön. Niille tulee käyttöä jo ensi vuonna, kun Granlundin strategiaa 2015 eteenpäin ryhdytään linjaamaan.

Tiukan asian lisäksi koulutuksen pitää tarjota myös elämyksiä. Tällä kertaa ohjelmassa oli noin 30 kilometrin Pappa-tunturisafari Vitträskin ympäri. Granlundilaiset selvittivät tämänkin haasteen suvereenisti pienestä sateesta ja marraskuisen illan pimeydestä huolimatta. Kukaan ei kieltäytynyt safarin päälle tarjolla olleesta saunasta.

GUN MAN –ohjelma käynnistyi kesäkuussa 2013 ja kestää vuoden 2014 loppuun. Sen seitsemän jaksoa käsittelevät johtamista mm. strategian, talouden, henkilöstön ja asiakkuuden kannalta, unohtamatta tietenkään itsensä johtamista. Ohjelman aikana osallistujat tekevät lisäksi projektityönä esitykset valituista Granlundin kehityshankkeista. Ohjelman toteutuksen hoitaa meille MIF Management Institute of Finland.

GUN, Granlund University, hoitaa Granlundin henkilöstön koulutuksen suunnittelun ja organisoinnin yrityksen koulutussuunnitelman antamien suuntaviivojen puitteissa. Aihealue on laaja, teknisestä koulutuksesta, ohjelmistoista, projektitoiminnasta ja johtamisesta esiintymistaitoon ja kielikoulutukseen. Tänä vuonna GUN on järjestänyt yli sata koulutustilaisuutta, joiden osallistujamäärä on yhteensä ollut yli 1000 henkilöä.