Ajankohtaista

Huipputeknologiaa Suomen tehokkaimmille tietokoneille

(7.1.2013)

CSC ottaa käyttöön yhden maailman ekotehokkaimmista datakeskuksista Kajaanissa.

CSC:n datakeskus tarjoaa supertietokonekapasiteettia julkisen ja yksityisen tieteen ja tutkimuksen tarpeisiin. Kohteeseen sijoittuu Cray:n valmistama supertietokone sekä HP:n toimittama Superklusteri, joiden ansiosta Suomen suurteholaskentakapasiteetti moninkertaistuu. Datacenter (DC) sijaitsee UPM:n vanhalla paperitehdas alueella ja toteutus perustuu modulaariseen ratkaisuun, joten se on helposti laajennettavissa. Tietokonesalit on rakennettu vanhan paperivaraston sisään ns. ”room-in-a-room” ratkaisulla.  

Granlund on ollut projektissa mukana 1.9.2010 alkaen, jolloin Granlundin ja CSC:n välillä allekirjoitettiin koko projektin kattava kumppanuussopimus. Granlund on laatinut kohteen hankesuunnitelmat sekä vaatimusmäärittelyn ja toiminut CSC:n teknisenä neuvonantajana sekä valvojana. Granlundilla on ollut erityisen merkittävä rooli tässä projektissa, koska CSC:llä ei ole omaa organisaatiota vastaavien projektien hoitoon ja ko. tilaajan tehtävät on pääosin ulkoistettu Granlundille.

Hankesuunnitteluvaiheessa määriteltiin myös mihin DC tulee alueella sijoittumaan ja millaisin reunaehdoin. Alkuvaiheessa sijoitusvaihtoehtoja oli useita ja myös eri jäähdytysratkaisujen elinkaarikustannuksia vertailtiin paljon. Myös koko kohteen vastaanottovaiheen tehtävät hoidettiin Granlundin toimesta. 

Superklusteri ja palvelimet sijoitetaan ilmajäähdytteiseen modulaariseen DC-rakennukseen. Ko. ilmajäähdytteinen toteutustapa on ainutlaatuinen Suomessa ja toteutustapa on takuuvarmasti energiatehokkain tapa jäähdytykseen. Nykyisin palvelimien jäähdytykseen voidaan käyttää jopa 27 asteista ilmaa ja kun ulkona on tätä kuumempaa lasketaan jäähdytysilman lämpötilaa kostuttamalla ilmaa, kompressorijäähdytystä ei ole lainkaan. Ratkaisussa PUE- arvo on selvästi alle 1,1. Ko. moduulin tekninen toteutus kuulostaa yksinkertaiselta, mutta muuttujia tässä säädössä on erittäin paljon ja prosessi ei ole helppo. Lisäksi salissa hurisee miljoonien eurojen arvoiset tietokoneet, joten isoihin virheisiinkään ei ole varaa. Granlundin asiantuntijoilla oli merkittävä rooli ilmanjäähdytteisen DC-rakennuksen toteutuksen sekä käyttöönoton valvonnassa.

Supertietokoneelle on myös oma erillinen tietokonesali, joka myös poikkeaa hyvin paljon perinteisestä DC-huoneesta. Supertietokoneen jäähdytys on valmistajan patentoima ratkaisu, johon CSC on toteuttanut jäähdytyksen tuoton. Myös tämä ratkaisu on erittäin energiatehokas, koska jäähdytysvesiverkoston lämpötilat ovat selvästi normaalia korkeampia ja vapaajäähdytysaika pitkä.

Rakennus on nyt vastaanotettu ja tietokoneet hyrisevät saleissa tyytyväisinä. Seuraava vuosi tulee olemaan mielenkiintoista aikaa, koska toimintakokeissa ei pystytä simuloimaan riittävästi erilaisia ulkoilmaolosuhteita ja toistaiseksi eri olosuhteiden vaikutus on pystytty vain simuloimaan.

Kuva 1. Ilmajäähdytteinen DC, IT-teho maksimissaan 1,4 MW

Kuva 2. Jari Innanen, Suunnittelujohtaja