Ajankohtaista

Insinööritoimisto Olof Granlund energia-asiantuntijana Naantalin passiivipientalohankkeessa

(25.3.2010)

Varsinais-Suomen Asumisoikeus (Vaso) Oy:n Tekes- ja ARA-rahoitteisen kehitysprojektin ”Energiatehokas asumisoikeuspientaloalue: kehittämismalli tuotantoa ja käyttöä varten” työ on käynnistynyt.

Varsinais-Suomen Asumisoikeus (Vaso) Oy:n Tekes- ja ARA-rahoitteisen kehitysprojektin ”Energiatehokas asumisoikeuspientaloalue: kehittämismalli tuotantoa ja käyttöä varten” työ on käynnistynyt. Projektissa suunnitellaan ja toteutetaan energiatehokkuudeltaan passiivitalo-luokkaan kuuluva asumisoikeuspientalojen alue Naantalin Soinisiin (Soinistentie 26). Tontin voimassa oleva rivitaloasemakaava tullaan tarvittaessa uudistamaan passiivitalo-tavoitetta vastaavaksi. Projekti kuuluu Tekesin Kestävä Yhdyskunta 2007-2012-ohjelmaan ja se toimii samalla esimerkkihankkeena Tekes-ohjelmassa Innovaatiot Julkisissa Hankinnoissa .

Projektiin on valittu konsultit kilpailutuksen kautta. Energia-asiantuntijaksi valittiin Insinööritoimisto Olof Granlund Oy, arkkitehti- ja pääsuunnittelijaksi Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas ja rakennuttamistehtäviä hoitaa Pöyry CM Oy. Rakli ry:n hankintaklinikkaa työtapana käyttäen pidettiin viime viikolla ensimmäinen työpaja.

Soinisen hankkeessa lähtökohdaksi otetaan asuinalueen käyttämä primäärienergia, jossa huomioidaan myös rakennusten käyttämän energian lisäksi käytetty energiamuoto ja sen ympäristövaikutukset. Tarkastelun lähtökohta antaa hyvät mahdollisuudet energiatehokkaan ja ympäristöystävällisen asuinalueen kehittämiselle, kuvaa TkT Piia Sormunen Olof Granlundilta Soinisten hankkeen energia-asiantuntijalle tulevia haasteita.

Projektissa testataan vaihtoehtoisia energiamuotoja ja toteutustapoja sekä valitaan niistä parhaimmat, jotta elinkaaren aikainen energiatehokkuus maksimoituu ja haitalliset ympäristöpäästöt minimoituvat. Projekti ei rajaudu vain suunnitteluun ja rakentamiseen. Niiden ohella luodaan menetelmä, jonka avulla tulevia asukkaita opastetaan asuntojen oikeassa käytössä. Sillä on huomattava merkitys, sillä asukkaan käyttötottumukset voivat vaikuttaa jopa 40 % suuntaan tai toiseen asunnon energian kokonaiskulutuksessa. Vason nykyisistä asukkaista koostuva Vaso-asumisen kehittämisryhmä osallistuu projektiin käyttäjänäkökulman tuojana. Samoin luodaan seurantamenetelmä, jolla Soinisten kiinteistön energia- ja päästöarvoja seurataan normikohteeseen.

Kustannustehokas passiivirakentaminen on tavoite, johon kohdistuu laajemminkin kiinnostusta kaikkialla Euroopassa. Hankintamallien kehittäminen on tärkeä avaus tällä saralla. Soinisten hankkeessa on kaikki edellytykset erittäin hyvän energiatehokkuuden saavuttamiseen asumisen laadusta tinkimättä, kertoo arkkitehti SAFA Kimmo Lylykangas Soinisten arkkitehtisuunnittelulle asettamista tavoitteista.

Rakentaminen rahoitetaan ARAn korkotukilainoituksella. Edellytyksenä on, että toteutuskustannukset tulevat olemaan kohtuuhintaiset.

Rakentajien toteutusmallit esille loppukevään hankintaklinikassa

Suunnittelutyötä jatketaan huhtikuun aikana pidettävissä hankintaklinikka-työpajoissa. Samassa yhteydessä pohditaan hankintamenettelyä, jolla itse rakentaminen toteutetaan. Esillä on jo nyt vaihtoehto, jolloin tehtävästä kiinnostuneet rakennusliikkeet ja teknologiatoimittajat kutsutaan hankintaklinikan kakkosvaiheeseen, joka käynnistyy heti suunnitteluklinikan jälkeen.

Hankkeessa tullaan selvittämään Julkisen hankintalain mahdollistamia erilaisia kilpailu- ja toteutusmuotoja, joiden tavoitteena on löytää markkinoilta paras toteutusratkaisu tähän hankkeeseen niin rakentamisen, talotekniikan ja asukkaan kannalta, kertoo RI Markku Könnö Pöyryltä Vason Soinisten hankkeen rakennuttamiseen liittyvistä tavoitteista.

Tavoitteena on, että rakennustyö alkaa ensi vuoden alussa. Ensimmäiset asunnot ovat aikataulun mukaan muuttovalmiita siitä noin vuoden kuluttua. Koko kiinteistön valmistuttua kesällä 2012 käynnistyy seurantavaihe.

VARSINAIS-SUOMEN ASUMISOIKEUS OY

Pekka Peltomäki
toimitusjohtaja

Lisätietoja antavat:

Pekka Peltomäki, toimitusjohtaja, Vaso, p. 0505693288, pekka.peltomaki (at) vaso.fi

Piia Sormunen, projektipäällikkö, Insinööritoimisto Olof Granlund Oy, p. 0456706768 piia.sormunen (at) granlunf.fi

Kimmo Lylykangas, arkkitehti SAFA, Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy, p. 0405829439, kimmo.lylykangas (at) arklylykangas.com

Markku Könnö, projektipäällikkö, Pöyry CM Oy, p. 05060921, markku.konno (at) poyry.fi

Marianne Matinlassi, kehittämispäällikkö, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, p. 0407061992, marianne.matinlassi (at) ara.fi

Pekka Vaara, toimialapäällikkö, Asunto-, toimitila ja rakennuttajaliitto Rakli ry, p. 0400501726 pekka.vaara (at) rakli.fi

Sini Uuttu, teknologia-asiantuntija, hankevastaava, Tekes, p. 0505577934, sini.uuttu (at) tekes.fi

Kirsti Junttila, kaupunginarkkitehti, Naantalin kaupunki, p. 02 4345354, kirsti.junttila (at) naantali.fi