Ajankohtaista

KUUMA-kunnat kehittävät palveluverkkojaan

(25.10.2013)

Keski-Uudenmaan kunnista Nurmijärvi, Kirkkonummi, Hyvinkää, Järvenpää, Sipoo ja Pornainen ovat päättäneet selvittää palveluverkkojensa tilan ja niiden kehittämismahdollisuudet.

Tuusula, Mäntsälä ja Kerava ovat jo tehneet samanlaiset selvitykset. Näissä ns. KUUMA-kunnissa selvittelyn kohteena ovat koulu-, päiväkoti- ja terveyskeskusverkot.

Lähtötilanteessa palveluverkot eivät tyypillisesti parhaalla mahdollisella tavalla palvele kuntalaisia. Tilat ovat hajallaan ja ne ovat huonossa kunnossa. Rahaa kuluu liikaa kiinteistöjen ylläpitämiseen, kun sitä tarvittaisiin laadukkaiden palveluiden tuottamiseen.

Kymmenestä KUUMA-kunnasta kahdeksan on myös päättänyt tehdä selvityksen mahdollisen kuntaliitoksen vaikutuksesta palveluverkkoihin. Suurimmat hyödyt liitoksesta niin laadullisesti kuin taloudellisestikin saadaan palveluverkkojen yhdistämisellä ja tehostamisella. Kuntien omat palveluverkkoselvitykset antavat työlle hyvän pohjan.

Palveluverkkoselvitykset tekevät Granlund Oy:n ja Kuntamaisema Oy:n asiantuntijat yhdessä kuntien omien asiantuntijoiden kanssa. Työhön kuuluu kysely kaikille työntekijöille, tilatoimen analyysi Granlundin Timantti-mallilla, käyttäjien haastattelu, kiinteistöjen ja toiminnan kustannusten analyysi sekä ehdotus kolmesta vaihtoehtoisesta palveluverkosta. Myös kuntaliitosselvityksen palveluverkon suunnittelevat Granlund Oy:n ja Kuntamaiseman asiantuntijat.

Palveluverkkoselvityksiä on tehty useille muillekin Suomen kunnille ja kaupungeille. Aikaisemmissa vastaavissa selvityksissä on löydetty merkittäviä säästöpotentiaaleja sekä kiinteistöjen että toiminnan kustannuksista.