Ajankohtaista

Länsimetron tekniikka maailman kärkitasoa

(1.6.2012)

Suomen suurin infrahanke Länsimetro on asemien osalta lähes puoliksi maanalaista talonrakentamista, jossa talotekniikalla on keskeinen rooli.

Sen avulla varmistetaan hyvät sisäolosuhteet mahdollisimman energiatehokkaasti ja turvallinen poistuminen syvältä maan alta tulipalon kaltaisissa poikkeustilanteissa.

”Länsimetro edustaa valmistuttuaan vuoden 2015 lopulla tekniikaltaan ja turvallisuudeltaan maailman kärkitasoa”, Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Matti Kokkinen sanoo.

Metrojuniin liittyvän tekniikan ohella nykyaikaisen talotekniikan merkitys olosuhteiden hallinnassa syvimmillään noin 30 metriin maan alla ulottuvilla kahdeksalla metroasemalla on keskeinen.

”Energiatehokkuus on suunnittelussa yksi tärkeä ja samalla myös haastava tavoite, koska esimerkiksi pitkät ilmanvaihtokanavat kasvattavat väistämättä painehäviöitä ja lisäävät ilmanvaihtopuhaltimien energiankulutusta tavanomaiseen maanpäälliseen rakentamiseen verrattuna. Energian säästämiseksi metroasemien ilmanvaihtopuhaltimien pyörimisnopeutta säädetään taajuusmuuttajalla portaattomasti tarpeen mukaisesti lämpötila- ja hiilidioksidianturien avulla, ja ilmanvaihdossa hyödynnetään tehokasta lämmön talteenottoa”, Granlundin lvi-osaston johtaja Paavo Tikkanen sanoo.

Dynaaminen prosessi

Ensimmäisenä urakkalaskentaan lähtevällä Lauttasaaren metroasemalla esiintyy harvinainen marssijärjestys, kun talotekniikka-asennusten urakkapyynnöt lähetetään ennen rakennusteknisten töiden urakkapyyntöjä.

”Taloteknisessä suunnittelussa on varauduttava tekemään muutoksia kun rakennustekniset urakkatarjoukset palautetaan. Maanpäällinen kaavoitus etenee myös jälkijunassa ja voi aiheuttaa muutoksia esimerkiksi tekniikkakuilujen sijaintiin”, Tikkanen sanoo.

Suunnitteluvaiheessa on sovitettava yhteen pitkä lista erilaisia metroon ja maanalaiseen rakentamiseen liittyviä reunaehtoja, mikä edellyttää Tikkasen mukaan tiivistä yhteistyötä eri suunnittelijoiden, Länsimetron rakennuttajan Länsimetro Oy:n ja rakennuttajakonsulttina toimivan Sweco PM Oy:n sekä HKL:n ja Espoon ja Helsingin kaupunkien edustajien kesken.

3D-mallilla paljon etuja

Länsimetron suunnittelijat valittiin tarjouskilpailulla, jossa osaamisen ja kokemuksen tuomien laatupisteiden merkitys oli Matti Kokkisen mukaan suuri.

”Granlundilla hankkeessa ovat mukana pitkälle samat henkilöt kuin seitsemän vuotta kestäneessä Stockmannin laajennuksessa ja Mannerheimintien pysäköintilaitoksen rakentamisessa, joissa maanalaisen rakentamisen osuus oli hyvin suuri”, Paavo Tikkanen sanoo.

Granlund suunnittelee Länsimetroa 3D-mallinnuksella, vaikka suunnittelusopimuksessa edellytettiin vain 2D-suunnittelua.

”Me käytämme aina 3D-mallinnusta, joka helpottaa tässäkin kohteessa esimerkiksi järjestelmien reittien suunnittelua ja tilavarauksia muun tekniikan lomaan. Tilaaja on teettämässä koko hankkeesta myös yhdistelmämallia, jota voidaan hyödyntää myöhemmin metron huollon ja ylläpidon työkaluna. Kun mallissa osoitetaan eri laitteita, saadaan linkki tietokantaan, josta löytyvät kunkin laitteen tekniset tiedot”, Tikkanen sanoo.