Ajankohtaista

Motiva, Energiatehokas konesali

(5.1.2012)

Syksyllä 2010 käynnistyi Energiatehokas konesali –projekti, johon osallistuivat Suomen merkittävimmät konesaliyritykset. Projektia koordinoi Motiva Oy. Granlund toimi hankkeessa konsulttina.

Granlund toteutti hankkeessa haastattelututkimuksen, jossa selvitettiin konesalien energiankulutus sekä konesalien tekniikan ja käytön nykytilanne. Saadut vastaukset analysoitiin ja niiden perusteella esitettiin energiankäyttöä tehostavat toimenpiteet. Kattavat vastaukset saatiin viideltä suomalaiselta konesalilta. Kaikista hankkeen konesaleista oli löydettävissä energiankäyttöä tehostavia toimenpiteitä. Suuri osa toimenpiteistä liittyi salin jäähdytykseen. Palvelimille menevän ilman lämpötila, jäähdytyksen kohdistaminen ja vapaajäähdytyksen käyttö vaikuttavat merkittävästi salin energiankulutukseen.


Hankkeessa mukana olleet yritykset esittelivät tulokset loppuseminaarissa 30.11.2011. Granlundin työryhmä hankkeessa oli Jarkko Kuronen, Jari Innanen, Jukka Jaatinen ja Piia Sormunen.

Hankkeen tulosten perusteella laadittu opas on nähtävissä täällä.