Ajankohtaista

New Ways of Working eli uudet työn tekemisen tavat

(29.6.2012)

Työ ei ole paikka, jonne mennään vaan asia, jota tehdään.

Entisaikaan läsnäolo työpaikalla oli palkanmaksun peruste, nykyajan nomadit vaeltavat paikasta toiseen ja työn tulos ja tuottavuus ovat asioita, joista maksetaan.

Uusi tietotekniikka mahdollistaa työn tekemisen missä vain. Tämä mullistaa niin työpaikkarakennuksia kuin yhdyskuntarakennettakin. Enää työpaikat eivät muodostu kiinteistä työpisteistä vaan erilaisista alueista ja tiloista, joissa työtä tehdään yhdessä ja erikseen vaihtelevilla tavoilla. Junissa, kahviloissa ja julkisissa tiloissa on pisteitä, joissa työn tekeminen on mahdollista. Työstä ja työssä olemisesta on jopa lupa nauttia.

Ilmiöllä on myös kääntöpuolella. Kun työaikaa tai työpaikkaa ei enää ole, ei ole kunnollisesti määriteltyä vapaa-aikaakaan. Kaikki ovat töissä 24/7. Palavatko nykyajan tietotyöläiset lopulta loppuun?

Granlund on mukana RYM Oy:n ensimmäisen PRE-ohjelman työpaketissa ”New Ways of Working”. Granlundin lisäksi ovat yrityksistä mukana Rapal, Senaatti ja ISS sekä tutkimuslaitoksista VTT , TTY, Stanfordin yliopisto sekä amerikkalainen työyhteisökonsultti Co3.

Tutkimushankkeessa pyritään saamaan selville, kuinka uudet työn tekemisen tavat, työpaikat ja niiden johtaminen vaikuttavat mitattaviin tuloksiin tietointensiivisissä yrityksissä. Tavoitteena on luoda uusia käsitteitä, uusia johtamisen malleja ja uusia mittareita huippusuorituksiin kestävällä tavalla pyrkiville yrityksille ja organisaatioille. Parhaita käytäntöjä kehitetään tutkimuksen ja pilottihankkeiden avulla.

Hankkeen osana Granlundin pilotissa määritellään uuden aikakauden suunnitteluyrityksen työn tekemisen malleja ja tapoja. Uusia tapoja kokeillaan pilottihankkeessa, jota vetää amerikkalainen työyhteisökonsultti Co3. Lisäksi Granlund yhdessä tutkimuslaitosten ja kumppaneiden kanssa luo kestävän kehityksen mittareita osana työyhteisön kehittämistä ja johtamista.

Tutkimushankkeen skenaariotyöpajassa kehitettiin työympäristön ekspansiivinen malli, joka kuvaa työn levittäytymistä osaksi työntekijän koko elämää niin virtuaalisella, sosiaalisella kuin fyysiselläkin tasolla. Tämän luo uusia mahdollisuuksia työn vapaammalle tekemiselle, mutta voi myös johtaa työelämän ja vapaa-ajan sekoittumiseen tavalla, joka on haitallinen. Hankkeessa pyritään kehittämään keinoja, joilla mahdollisuudet saadaan hyödynnettyä ja haitat estettyä. Visioksi hankkeelle kirjattiin:

SIVISTYNYT TYÖYMPÄRISTÖ