Ajankohtaista

RAISU – uuden ajan suunnittelujärjestelmä pilottikäyttöön Granlundilla

(2.1.2013)

Taloteknisessä suunnittelussa syntyvä tieto ei saa hävitä kiinteistön käyttöönoton yhteydessä – tiedon pitää lisääntyä. Luonnosvaiheessa asetetut tavoitteet ja vaatimukset tulee pystyä todentamaan vielä rakennuksen takuuajan jälkeenkin.

Ensimmäisenä askeleena kohti koko talotekniikan kattavaa PLM –järjestelmää (Product Lifecycle Management) Granlund ottaa pilottikäyttöön kehitetämänsä, www-pohjaisen kokonaan uudistetun suunnittelujärjestelmän RAISUn.

RAISU tulee olemaan jatkossa myytävä tuote. Ensimmäisessä vaiheessa sitä kuitenkin testataan sisäisesti. Kaupallinen nimi tulee myös muuttumaan.

Pilottiversion käytössä keskitytään tietokannan perusvaatimusten testaamiseen eli

  • tietojen hallintaan ja tietokannan nopeuteen selainympäristössä
  • suuren tietomäärän käsittelyyn
  • laitetietojen historianhallintaan

Ohjelmiston ”kivijalkaominaisuuksista” voidaan nostaa sen kyky täysin uudenlaiseen historia- ja muutostiedon hallintaan, joka luo pohjan PLM -tiedon käsittelylle.

Kaikille järjestelmään tuoduille laitteille ja niiden attribuuttitiedoille on järjestetty historialeima sen mukaan, missä roolissa ja millä tekniikan alalla laite tai sen tieto on järjestelmään syötetty.

Tämä tekniikka mahdollistaa täysin uudenlaisen muutoshallinnan, jollaista ei ole aikaisemmin talotekniikan rakennushankkeissa nähty ja koettu.

RAISU muuttaa myös suunnittelun alkuvaiheen prosessia. Suunnittelija voi luoda kaaviomallien avulla helposti ja nopeasti järjestelmäratkaisuja. Ja kaikki tiedot tallennetaan tietokantaan.

Myöhemmin suunnittelutietoja täydennetään ja myös työmäälle voidaan järjestää oma liittymä samaan tietokantaan.   

Lisää Raisun tulevista ominaisuuksista löytyy kotisivuiltamme Uuden sukupolven suunnittelujärjestelmät -sivuilta.