Ajankohtaista

Rakennushankkeen johtamisen ja suunnittelun uudet tehtäväluettelot 2012

(28.6.2012)

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry sekä suunnittelijoita ja konsultteja edustavat järjestöt ovat yhdessä laatineet uudet rakennushankkeen johtamisen ja suunnittelun tehtäväluettelot.

Vanhoista tehtäväluetteloista uusittavana ovat olleet: RAP 95, ARK 95, SIS 95, TATE 95, RAK 95, GEO 95 ja PS 01. Granlund on vastannut talotekniikan- ja valaistussuunnittelun tehtäväluetteloiden laadinnasta. Uusitut tehtäväluettelot esiteltiin keskiviikkona 6.6.2012 julkaisuseminaarissa. Kari Kaleva Granlundilta esitteli tilaisuudessa taloteknisen- ja valaistussuunnittelun tehtäväluettelot. Karin esitykseen ja muuhun tilaisuuden materiaalin, voit tutustua täällä.

Tehtäväluetteloita käytetään talonrakennushankkeiden johtamisen ja rakennuttamisen sekä eri alojen suunnittelutehtävien sisällön ja laajuuden määrittelyyn. Tehtäväluettelot sisältävät tavanomaisen talorakennushankkeen suunnittelutehtävät ja niiden ohjeelliset tulokset sekä keskeisimmät eri osapuolia, erityisesti rakennushankkeeseen ryhtyvää ja pääsuunnittelijaa, koskevat viranomaisvelvoitteet. Tehtäväluetteloita voidaan käyttää kaikenlaisissa kohteissa erilaisten toteutus- ja palkkiomuotojen kanssa.

Uudet tehtäväluettelot mahdollistavat tehtävien ja niiden suorittajien määrittelyn hankekohtaisesti, koska tehtävät on ryhmitelty suunnittelualoittain suunnittelun hankinnan kannalta luonteviin kokonaisuuksiin ja tehtäväluetteloissa on esitetty kohdekohtaisesti erikseen tilattavia tehtäviä. Tehtäväluetteloja voidaan käyttää kaikissa toteutusmuodoissa ja erilaisissa uudis- ja korjausrakentamiskohteissa.

Uusimisessa on huomioitu mm. rakennus- ja työturvallisuuslainsäädäntö, tietomallisuunnittelu sekä elinkaari-, energia- ja ympäristöasiat. Suunnittelun tehtäväkokonaisuudet on määritelty avoimen rakentamisen periaatteen mukaisesti siten, että kaikkien suunnittelualojen suunnitelmissa esitetään rakennuksen kiinteä perusosa ja muuntuvat tilaosat. Tavoitteena on selkiyttää suunnittelunaikaista päätöksentekoa ja parantaa rakennusten käytönaikaista muuntojoustoa.

Talotekniikan osalta tehtäväluettelo tukee hyvään suunnitteluun kannustavaa toimintamallia, jossa nykyistä selkeämmin sovitaan ennalta suunnittelutehtävän sisällöstä ja tilaajan vaatimuksista hankkeen laatu, ympäristö, kustannus yms. tavoitteeksi. Soveltuvuus erilaisiin toteutusmuotoihin sekä energia-, ympäristö-, ylläpito- ja tietomallinnusvaatimusten huomioiminen talotekniikan tehtävissä on johtanut valittavissa olevien tehtävien lisääntymiseen. Vastapainona lisääntyville tehtäville on talotekniikan tehtäväluettelon käyttöä helpotettu niputtamalla suunnittelutehtävät perustehtäviin ja vaiheittain määriteltäviin lisätehtäviin. Perustehtäviin on sisällytetty tehtävät joiden avulla aikaansaadaan laadukas lopputulos tyypillisiin kohteisiin ja urakkamuotoihin. Lisätehtävät on otettu mukaan jokaiseen suunnitteluvaiheeseen, mikäli tilaaja haluaa panostaa esimerkiksi energiatehokkuuteen tai käyttäjälähtöiseen visualisointiin enemmän kuin viranomaismääräykset vaativat. Lisätehtävillä tilaaja voi näin ollen lisätä suunnittelupanostusta haluamiinsa alueisiin.

Kehitystyöhön ovat osallistuneet:

  • Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry
  • Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry
  • Rakennusteollisuus RT ry
  • Rakennuttajatoimistojen Liitto RTL ry
  • Sisustusarkkitehdit SIO ry
  • Suomen Valoteknillinen Seura SVS ry
  • Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry
  • Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry
  • Sähkösuunnittelijat NSS ry

Tehtäväluettelot julkaistaan syksyllä 2012 Rakennustiedon RT-kortteina sekä valikoiduin osin myös Sähkötiedon ST-korttina. Uudet tehtäväluettelot ovat nähtävissä myös RAKLIn nettisivuilla.