Ajankohtaista

Reijo Hänninen rakennusneuvokseksi

(26.5.2011)

Tasavallan presidentti on 20.5.2011 tapahtuneessa esittelyssä suonut Reijo Hänniselle rakennusneuvoksen arvonimen.

Ammatillisen elämäntyönsä Reijo on yli 40 vuoden työuransa aikana tehnyt keskeisissä suomalaisen ja kansainvälisen rakennussuunnittelun asiantuntija- ja johtotehtävissä Insinööritoimisto Olof Granlund Oy:ssä. Reijon rooli yhtiössä on kehittynyt asiantuntijatehtävien kautta johtotehtäviin siten, että hän on aloittanut suunnittelijan tehtävissä vuonna 1970, suunnitteluryhmän johtajana vuonna 1975, varatoimitusjohtajana vuonna 1982 ja on työskennellyt toimitusjohtajana ja yhtenä yrityksen pääomistajana vuodesta 1990 aina vuoteen 2010 asti. Reijo jäi eläkkeelle 1.5.2011, mutta toimii aktiivisesti yrityksen kansainvälisessä kehitystoiminnassa seniori konsulttina. 

Reijo Hännisen ansiot sekä Insinööritoimisto Olof Granlund Oy:n toiminnan kehittäjänä että koko rakennusalan ja erityisesti talotekniikan asiantuntijatoiminnan kehityksen yhtenä veturina ovat kiistattomat. 

Hän on toiminut mm. seuraavien organisaatioiden hallituksessa:

 • Suomen konsulttitoimistojen liitto SKOL ry.
 • LVI-keskusliitto
 • Talotekniikan kehittämiskeskus
 • RYM Oy (Rakennetun ympäristön huippukeskittymä, SHOK)
 • Kiinteistö- ja rakennusalan KIRAn neuvottelukunta (jäsen)

Hän on ollut johtoryhmän jäsenenä seuraavissa TEKESin teknologiaohjelmissa:

 • Raket - Rakennusten energiankäyttö1993-1998
 • Rakentamisen ympäristöteknologia 1994-1999
 • Samba – Rakennusautomaatio 1995-1999
 • Vera – Tietoverkottunut rakennusprosessi 1997-2002
 • CUBE – Talotekniikan teknologiaohjelma 2002-2006 

Hänelle myönnettiin Probuild –Rakeva –palkinto vuonna 2001. 

Lisäksi Reijo Hänninen on toiminut aktiivisesti kansainvälisessä tutkimus- ja kehitysyhteistyössä mm:

 • kansainvälistä rakentamisen tiedonsiirtostandardia kehittävän BuildingSMART  Internationalin Technical Management Committee’n  ja  Implementation Support Group’in jäsenenä
 • Bild-IT projektissa yhteistyössä mm. Lawrence Berkeley National Laboratories’n ja Massachusetts Institute of Technology’n kanssa
 • Yhteistyössä Center for Integrated Facilities Engineering / Stanford Univerisity’n kanssa
 • Yhteistyössä U.S. General Services Administration’n kanssa
 • Mm. seuraavissa EU –projekteissa: InPro, Building EQ, HosPilot ja HESMOS
 • ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers Inc. – äänivaltaisena jäsenenä useissa teknisissä komiteoissa mm. TC 7.1. Integrated Building Design. 

Reijo Hännisen panos suomalaisena rakennus- ja kiinteistöalan kehittäjänä on ollut erittäin vahva. Hän on voimakkaalla tahdollaan ja energisyydellään vaikuttanut mm. rakennustemme sisäympäristön parantumiseen, energiataloudellisen rakentamisen kehittämiseen sekä modernin tiedonhallinnan tuomiseen rakennusalalle.