Ajankohtaista

RYHTIä yhteiskunta- vastuuraportoinnissa

(1.4.2013)

Yhteiskuntavastuu ja vastuuraportin julkaiseminen on tullut osaksi suurten yritysten vuosittaista toimintaa viimeisen vuosikymmenen aikana.

Yleisin käytössä oleva yhteiskuntavastuuraportoinnin ohjeisto Global Reporting Initiative on myös usean suomalaisyrityksen käytämä pohja, minkä mukaan rakennetaan oma vuosittain julkaistava yhteiskuntavastuuraportti.

RYHTI –ohjelmisto tukee yhteiskuntavastuuraportoinnin tiedonkeruuprosesseja ja tarjoaa mahdollisuuden hallita ja johtaa useisiin toimintaindikaattoreihin liittyvää tietoa. RYHTI-ohjelmisto pystyy tuottamaan yhteiskuntavastuuraporttiin seuraavia tietoja:

  • Energian- ja vedenkulutus
  • Jätejakeiden määrä
  • Energiainvenstoinnit

Muun muassa Lähi-Tapiola, Senaatti-kiinteistöt ja Rautaruukki käyttävät hyödyksi RYHTIä osana omaan yhteiskuntavastuuraporttiinsa tarvittavien tietojen keräämistä.