Ajankohtaista

RYM Oy:n PRE-ohjelma käynnistyy - Granlund mukana vahvalla panostuksella

(13.12.2010)

RYM Oy:n ensimmäinen tutkimusohjelma PRE (Built Environment Process Re-engineering) käynnistyy ja rakennetun ympäristön toimijat panostavat ohjelman kautta yli 20 miljoonaa euroa toimintatapojensa ja liiketoimintaprosessiensa uudistamiseen. Granlund on vahvasti mukana ja osallistuu kahteen ohjelman yhteensä kuudesta eri työpaketista.

Rakennetun ympäristön strategisen huippuosaamisen keskittymän RYM Oy:n ensimmäinen tutkimusohjelma sai Tekesin hyväksynnän viime vuoden lopussa. PRE-ohjelman painopisteena on tietomallintamisen käyttäjälähtöinen hyödyntäminen. Ohjelman budjetti on 21 miljoonaa euroa ja siinä on 43 osapuolta, 37 yritystä ja 6 tutkimuslaitosta. Ohjelma koostuu kuudesta työpaketista, joita kutakin vetää eri veturiyritys. Tietomallintamisen hyödyntämismahdollisuuksia selvitetään monesta näkökulmasta, niin teollisen rakentamisen ja infra-alan toimitusketjuissa kuin kiinteistöjen elinkaaren hallinnassa ja yhdyskuntasuunnittelussa.

Granlund osallistuu kahteen PRE-ohjelman kuudesta työpaketista. NewWoW on Rapal Oy:n vetämä työpaketti, joka keskittyy tietotyön vaatimuksiin tilojen johtamisessa. Granlundin roolina on huolehtia, että energia- ja ympäristövaikutukset sekä loppukäyttäjän sisäympäristötarpeet voidaan entistä paremmin ottaa huomioon tilantarveratkaisuja tehtäessä. Model Nova on Senaatti-kiinteistöjen vetämä työpaketti, jonka tavoitteena on kehittää uusi tietomalleja laajasti hyödyntävä palvelu- ja liiketoimintamalli rakennussektorille. Mukana kehittämisessä on lisäksi kolme rakennusliikettä sekä suunnittelun kaikki eri toimijatahot. Lähtökohdaksi uusien toimintatapojen ja -prosessien kehittämiselle kerätään kokemuksia kahdesta tietomallihankkeesta: Kuopion elinkaarihanke ja Helsingin Musiikkitalo. Granlund on ollut mukana molemmissa projekteissa, jotka ovat saaneet osakseen laajaa kansainvälistäkin huomiota.