Ajankohtaista

Starbucks Coffee Helsinkiin

(3.12.2013)

​Suomeen rantautunut Starbucks Coffee avasi ovensa kahvin ystäville Helsinkiin Stockmannin tiloihin keskiviikkona 13.11.2013.

Projekti sai lähtölaukauksen loppukeväällä 2013 ja Granlund Oy sai kutsun tulla mukaan kehittämään ja suunnittelemaan (LVIASPR) Starbucks Coffeen kahvilaa, joka oli päätetty sijoittaa Stockmannin Kirjataloon.

Kirjatalo Keskuskadun ja Pohjoisesplanadin kulmauksessa, joka on alkujaan Alvar Aallon 60-luvun alussa suunnittelema liikerakennus vanhan elokuvateatterin tiloihin. Tila on toiminut näihin vuosiin saakka osana Akateemisen kirjakaupan liiketilana. 2000-luvun alkupuolella alkanut Stockmannin Kasvu-hankkeen aikana Kirjatalossa kohdattiin monenlaisia haasteita tilojen mataluuden ja aikoinaan tehtyjen rakenneratkaisujen muodossa. Toisaalta olihan Kirjataloon saatu mahdutettua Herkkumyymäläkin paria kerrosta alemmalle tasolle, mikä antoi uskoa siihen, että uusi kahvila saadaan myös suunniteltua sekä toteutettua onnistuneesti. Projektista voi vielä mainita näkyvän paikan tuomat haasteet sekä Alvar Aallon säätiön toiveet ettei oleviin pintoihin saanut tehdä muutoksia. Starbucksilla oli myös omaa näkemystä kahvilan ulkoasusta ja sen sovittaminen oleviin tiloihin toi tukun lisää ratkaistavia asioita. Täytyi siis lähteä ratkomaan asioita jalkautumalla kohteeseen vanhojen kuvien kera ja sitä kautta löytää toimivat ja toteuttamiskelpoiset ratkaisut.

Yksi kerrallaan asiat löysivät ratkaisunsa. Lämmityspatterit nostettiin lattian sisältä ikkunan viereen, jäähdytystä sekä ilmanvaihtoa tehostettiin, mutta haastavin suunnitteluosuus oli tällä kertaa löytää kahvilaan reitti poistovesiä (rasvaviemäri) varten. Tähän löytyi ratkaisu Stockmannin luonnos- ja Kasvuhankkeen ajoilta tehdystä järjestelmävarauksesta, joka löytyi muutamaa kerrosta alemmista tiloista. Projektin yhteydessä kehitettiin samalla Kirjatalon talotekniikan kulutusmittausjärjestelmiä rakennusautomaatiosuunnittelun kautta. Lisäksi suunnittelun edetessä huomattiin, ettei kahvilan sisustussuunnitelmissa määritelty puinen ritilä täyttänyt rakennusmääräysten pintakerrosvaatimuksia. Tätä ehdotettiin kompensoitavaksi sprinklerisuojauksella ja palokonsultti varmisti menettelyn hyväksyttävyyden pelastusviranomaisen kanssa. Näin päädyttiin sprinklauksen järjestämiseen. Kahvilaan sijoitettu talotekniikka on saatu piiloon alakaton yläpuolelle, kalusteiden alle ja myös paikoitellen seinän sisään mutta rakennusmääräykset kuitenkin huomioiden.

Näin saatiin Starbucks Coffee sijoitettua haastavaan ja rakennushistoriallisesti arvokkaaseen miljööseen.