Ajankohtaista

Strategia Granlundin innovaatiotoiminnalle

(30.4.2013)

Granlund on koko historiansa ajan panostanut innovaatioihin ja kehitykseen selvästi enemmän kuin rakennusalalla on tapana.

Myös tulevan menestyksen kannalta uudet innovaatiot ja jatkuva kehittyminen ovat ensiarvoisen tärkeitä. Tähän on vahva usko ja siten tänäkin vuonna innovaatio- ja kehitystoimintaan on Granlundilla budjetoitu peräti 40 henkilötyövuotta.

Emme tietenkään kehitä yksin, vaan yhdessä kotimaisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa – niin yritysten kuin tutkimuslaitostenkin. Tähän kehitysprojektit ovat hyvä työkalu ja mahdollistavat osaltaan näinkin suuren panostuksen. Olemmekin osallistuneet vuoden 2000 jälkeen jo 6 EU-projektiin, 12 Tekes-projektiin ja uusimpina RYM Oy:n koordinoimien tutkimusohjelmien 3:een työpakettiin. Toinen innovaatiotoiminnan voimavara ovat opinnäytetyöt. Pelkästään viime vuonna Granlundilla tehtiin 1 väitöskirja, 13 diplomityötä, 7 insinöörityötä ja 1 AMK-jatkotutkinto – siis aikamoinen määrä uusinta tietoa ja uusia osaajia.

Nyt lähiajan tavoitteet ja suunnitelmat vuoteen 2016 asti on puettu Innovaatio- ja kehitysstrategian muotoon. Siinä on tunnistettu kolme kehittämisen aluetta, joihin panostetaan erityisesti: uudet energiaratkaisut, palvelukokemus ja uudet yhteistyömallit.

Energiamääräykset tiukentuvat, vuonna 2021 rakennetaan ainoastaan lähes nollaenergiataloja ja käyttäjät vaativat tiloiltaan yhä parempaa energiatehokkuutta. Onkin luonnollista, että yhdeksi innovaatio- ja kehitystoiminnan painopistealueeksi valittiin juuri uudet energiaratkaisut. Tavoitteenamme on olla tunnustettu osaaja ja haluttu kumppani kehitettäessä energiatehokkaita ratkaisuja – olipa kyse kiinteistökohtaisista tai alueellisista ratkaisuista.

Palvelukokemusta kehitämme käyttäjälähtöisyyden ja visuaalisuuden näkökulmasta. Tavoitteenamme on huippuunsa hiottu palvelukokemus – olipa kyse suunnittelusta, konsultoinnista tai ohjelmistotuotteistamme.

Rakentamisen laadun kehittämisessä oleellisessa asemassa ovat uudet yhteistyömallit. Suomeenkin on rantautumassa uusia sopimusmalleja, kuten Allianssi ja IPD, joissa rakentamisen osapuolet ovat ”samassa veneessä”. Näin kaikilla osapuolilla on yhteiset tavoitteet ja konsortio joko onnistuu tai epäonnistuu yhdessä. Näissä projekteissa – mutta myös perinteisissä – oikeilla menettelyillä ja työkaluilla voidaan yhteistyötä tehostaa ja tyypillisesti myös lopputulosta parantaa.