Ajankohtaista

Voitto kotiin - RYHTIä Espoossa

(4.12.2012)

Granlundin RYHTI -palveluun perustuva tarjous on voittanut Espoon Tilakeskus-liikelaitoksen järjestämän tarjouskilpailun, jossa haettiin ajanmukaista, joustavaa ja helposti muihin käytössä oleviin sovelluksiin integroituvaa ratkaisua kaupungin kiinteistöjen ylläpitojärjestelmäksi.

Sopimukseen sisältyy huoltokirjajärjestelmän käyttöoikeus laajimmillaan satoihin kiinteistökohteisiin. Lisäksi Granlundin vastuulla on myös järjestelmän käyttöönoton ja integraatioiden suunnittelu ja toteutus.

Järjestelmän käyttöönoton yhteydessä hyödynnetään nyt käytöstä poistuvan aiemman järjestelmän sisältämää tietoa luomalla konversiomenetelmät ja siirtämällä tietoja niiden välityksellä RYHTIin. Lisäksi suunnitellaan ja toteutetaan reaaliaikaisia integraatiorajapintoja useisiin organisaatiolla käytössä oleviin järjestelmiin kuten kiinteistörekisteri-, dokumentinhallinta- ja paikkatietojärjestelmät.  

Tarjouskilpailun kokonaispisteytyksessä huomioitiin kustannusten lisäksi laatutekijät, joihin vaikuttivat mm.:

  • ratkaisun kyky tarjota välineet suuren kiinteistömassan tehokkaaseen hallintaan monipuolisten raportointi-, haku- ja käyttäjähallintaominaisuuksien avulla
  • toimittajan referenssit vastaavan laajuisissa kokonaisuuksissa
  • toimittajan kokemus ja kyky integraatioiden toteutuksessa  

Toteutustavaksi valittiin ns. SaaS -palveluratkaisu, jossa Granlund vastaa myös sovelluksen käyttöympäristöstä palvelimineen ja ylläpitoineen .