Ajankohtaista

Yliopistokampuksille energiakampitus

(1.6.2012)

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy valitsi yhdeksällä kampusalueella sijaitsevan 1,1 miljoonan neliömetrin kiinteistökantansa energiakonsultiksi Granlundin.

Energianhallintasopimuksen tavoitteena on optimoida satojen erilaisessa käytössä olevien kiinteistöjen energiankulutusta niin että sisäolosuhteet ovat ihanteelliset kunkin tilan käyttötarkoitukseen - opetuksesta tieteellisen tutkimuksen erikoistarpeisiin.

Vuonna 2009 perustetusta Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:stä (SYK) tuli vuoden 2010 alussa kertaheitolla yksi Suomen suurimmista kiinteistönomistajista, kun sen omistukseen siirtyi Senaatti-Kiinteistöiltä pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitsevien yliopistojen rakennuskanta. SYKillä on yhteensä 1,1 miljoonan neliömetrin kiinteistömassa noin 380 rakennuksessa yhdeksällä kampusalueella sekä niihin kuuluvia satelliittikohteita eri puolilla Suomea.

”Lähdimme hakemaan kumppania kiinteistöjemme energianhallintaan neuvottelumenettelyllä alan johtavista toimijoista. Kiinteistökantamme haasteina energianhallinnan kannalta ovat massan valtavan koon lisäksi rakennusten erilaiset käyttötarkoitukset opetuksesta tieteellisen tutkimuksen erityistarpeisiin sekä rakennusten ikäjakauma ja se, että osa rakennuksista on suojelukohteita”, johtava kiinteistönpidon asiantuntija Jarmo Perkiö SYK Oy:stä sanoo.

Useiden neuvottelukierrosten jälkeen SYK päätyi kesällä 2011 solmimaan sopimuksen koko kiinteistökantansa energiakonsultoinnista Granlundin kanssa.

”Katsoimme, että Granlundin energia- ja ympäristökonsultoinnista talotekniseen suunnitteluun ulottuva asiantuntemus on kaikkein monipuolisin. Vakuutuimme siitä, että Granlund pystyy parhaiten optimoimaan energiankulutuksen ja hyvät sisäolosuhteet erilaisessa käytössä olevissa kiinteistöissämme, sekä lisäämään taloteknisten järjestelmien käytön ja huollon toiminnallista ja taloudellista tehokkuutta ja elinkaariajattelua kiinteistönpidossamme”, Perkiö sanoo.

Yli miljoonan säästötavoite

SYK on mukana TEM:n energiansäästösopimuksessa ja sitoutunut vähentämään energiankulutusta kuusi prosenttia vuoteen 2016 mennessä. Koko kiinteistökannan lämpö- ja sähköenergian sekä veden kulutus on vuodessa noin 20 miljoonaa euroa, josta kuuden prosentin säästötavoite on 1,2 miljoonaa euroa.

Tehtyjen katselmusten pohjalta heti aluksi kehitettiin noin 1200 toimenpide-ehdotusta energiatehokkuuden parantamiseksi ja olosuhteiden hallinnan tehostamiseksi.

Toimenpide-ehdotukset on jaettu kolmeen luokkaan, joiden ääripäissä ovat helposti heti tehtävät säädöt ja parannukset ja investointeja vaativat mutta myös suuret säästöt mahdollistavat uudistukset.

”Olemme nimenneet ensimmäiseen luokkaan kuuluvat helpoimmat säästökohteet pikavoitoiksi. Pelkästään niistä koituu vuosittain satojen tuhansien eurojen säästöt, kun asiantuntijamme ovat käyneet läpi kiinteistöautomaation toiminnan, aikaohjelmat ja järjestelmien säädöt”, ryhmäpäällikkö  Veikko Martiskainen Granlundilta sanoo

Mittaa, analysoi, johda, säästä

Granlundin rakennusautomaatio-osaston johtaja Anders Strand antaa positiivista palautetta SYKille siitä, että se on suhtautunut myönteisesti kiinteistöjensä kulutusmittaroinnin ja rakennusautomaation kehittämiseen. Yhteisesti on sovittu satojen uusien mittareiden asentamisesta kiinteistöihin.

”Jotta alkuvaiheen säädöillä saavutettavien säästöjen jälkeen voidaan nousta energiatehokkuuden parantamisessa uudelle tasolle, on välttämätöntä saada eri kiinteistöjen ja tilojen sekä järjestelmien energiankulutuksesta tarkempaa tietoa RYHTIin ja kiinteistöautomaatioon.

Energia- ja kampusmanagereiden tukena on Granlundin koko 400 hengen asiantuntijaorganisaatio. Esimerkiksi Helsingin pääkonttorilta energia-asiantuntija voi etäyhteyden välityksellä analysoida rakennusautomaation ja Ryhti-ohjelmiston tietokantaan koottuja tietoja ja vertailla erilaisten energiatehokkuutta parantavien investointien kustannuksia, säästövaikutuksia ja takaisinmaksuaikaa.

”Energianhallinnan lisäksi teemme SYKin kanssa ympäristöasioihin liittyvää yhteistyötä. Olemme parhaillaan toteuttamassa pilotteja lopullisen ympäristöluokitusmenettelyn valintaa varten”, Veikko Martiskainen sanoo.