eeEmbedded

EU-hanke luo virtuaaliympäristön energiatehokkaaseen suunnitteluun

Granlund Oy on Suomesta mukana EU-rahoitteisessa eeEmbedded-projektissa, jonka puitteissa kehitetään tietomallipohjaista Virtual Lab -virtuaaliympäristöä helpottamaan energiatehokkaiden rakennusten suunnittelua valmiiksi rakennettuun ympäristöön. Projekti jatkaa vuosina 2010-2013 toteutetun HESMOS-hankkeen työtä ja sen tavoitteena on luoda mahdollisimman laajapohjainen Virtual Lab energiatehokkuuden analysoinnin tarpeisiin.

Granlundin vastuualueena hankkeessa on New ways of facilities management eli toisin sanoen tavoitteena on miettiä, kuinka ylläpidon näkökulma voitaisiin ottaa huomioon jo suunnittelun aikana. Tämä voidaan mahdollistaa esimerkiksi aikaisessa suunnitteluvaiheessa tehdyllä tilatarpeiden ja palvelualueiden mallinnuksella tai myöhemmin yksityiskohtaisella tietomallilla. ”Ottamalla huomioon kiinteistönpidon tarpeet jo hankkeen alkuvaiheessa, on mahdollista päästä käsiksi rakennuksen elinkaarivaikutuksiin huomattavasti nykyistä kokonaisvaltaisemmin”, kertoo Granlundin innovaatiot ja kehitys -osaston johtaja Tuomas Laine.

eeEmbedded on nelivuotinen projekti, joka käynnistyi lokakuussa 2013. Hankkeen budjetti on miltei 11 M€. Mukana on 15 osallistujaa yhdeksästä Euroopan maasta. Rakennusliikkeitä projektissa edustavat Euroopan suurimmat toimijat hollantilainen BAM ja itävaltalainen Strabag. Ohjelmistotaloista mukana ovat mm. saksankielisillä markkinoilla iso Nemetschek, joka omistaa myös Suomen markkinoilla tunnetummat ohjelmistotalot Graphisoftin ja Vectorworksin sekä lisäksi norjalaiset DDS ja Jotne EPM ja kreikkalainen Sofistik. Granlund edustaa ohjelmistotalojen joukossa ylläpidon ja suunnittelun sovelluskehitystä.

Lisätietoa eeEmbedded-projektista löytyy hankkeen kotisivuilta osoitteessa http://www.eeembedded.eu/ ja uutiskirjeistä.

Projekti on saanut rahoitusta Euroopan unionin ohjelmalta Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) apurahasopimuksella n°[609347]

European Commission Research and Innovation

Yhteyshenkilö


Osastonjohtaja, Innovaatiot ja kehitys
Tuomas Laine
050 568 6093
etunimi.sukunimi@granlund.fi