I²E-China

Isolla datalla tarpeenmukaisia sisäolosuhteita kiinalaisiin työympäristöihin

Intelligent Indoor Environment in China (I²E-China) on kaksivuotinen TEKES-hanke, jonka kokonaisbudjetti on noin 2 miljoonaa euroa. Hanke käynnistyi 1.4.2015. Mukana ovat pitkäaikainen yhteistyökumppanimme Rapal, joka tarjoaa tilahallinnan ohjelmistosovelluksia, ja Halton, joka on erikoistunut sisäilmateknologioihin.

Hankkeen kiinalaisena kumppanina mm. ohjausryhmätoiminnassa on määrälaskentaohjelmiston kehittäjä Glodon, joka laajensi toimintaansa CAD-suunnitteluohjelmistoihin ostamalla suomalaisen Progman Oy:n. Granlund on Progmanin suurimpia asiakkaita Suomessa. Yhteistyö Glodonin kanssa tehostaa kaikkien osapuolten laajennuspyrkimyksiä Kiinan rakentamisen ja ylläpidon markkinoilla. 

Tavoitteena on tutkia Kiinan ylläpitomarkkinaa ja selvittää, millaiset liiketoimintakonseptit sinne soveltuvat. Lisäksi hankkeessa pyritään luomaan innovatiivinen yhteiskonsepti, jolla voidaan parantaa kiinteistöjen sisäilmanlaatua ja energiatehokkuutta. Konseptin keskiössä ovat kiinteistön käyttäjät ja tarve hyödyntää kiinteistöjen käyttöön liittyvää ”isoa dataa” nykyistä paremmin.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa selvitetään, mikä on sisäolosuhteiden hallinnassa arvokkainta dataa ja minkälaisilla teknologioilla sitä voidaan kerätä. Kiinteistöjä ennakoivaa ylläpitotapaa halutaan kehittää kohti tarpeenmukaisuutta, jolloin sisäympäristön hallinnassa hyödynnetään reaaliaikaista tietoa ja tuotetaan käyttäjän kannalta optimaaliset sisäilmaolosuhteet energia- ja kustannustehokkaasti.

Hankkeen toisessa vaiheessa luodaan optimointialgoritmeja ja lasketaan käyttötilanteita energiaoptimaalisille sisäolosuhteiden ratkaisuille. Samalla jalostetaan juuri päättyneen Sisäympäristö-hankkeen tutkimustuloksia. Hankkeen kolmannessa vaiheessa selvitetään, miten sisäympäristöstä voidaan tuottaa käyttäjiä kiinnostavaa informaatiota ja osallistaa heidät oman työtilansa sisäympäristön hallintaan esimerkiksi uusilla mobiiliteknologioilla.

Lisätietoa:

Johtava asiantuntija
Veikko Martiskainen
050 563 8226
etunimi.sukunimi@granlund.fi