HESMOS (2010-2013)

ICT Platform for Holistic Energy Efficiency Simulation and Lifecycle Management of Public Use Facilities

HESMOS EU-projektissa kehitettiin ylläpidon uutta energiatehokkuuden hallintaa ns. Integrated Virtual Energy Laboratorya. HESMOS EU-projektin (1.9.2010 – 31.8.2013) tavoitteena oli kehittää ohjelmistoja ja menetelmiä energiasimulointiin sekä ylläpidon aikaiseen energiatehokkuuden hallintaan. Siinä kehitettiin tietomallien hyödyntämismahdollisuuksia ns. eeBIM:llä (energy enhanced BIM) osaksi integroitua työkaluympäristöä ns. Integrated Virtual Energy Laboratory (IVEL).Projektissa oli mukana tutkimuslaitoksia ja yrityksiä Suomen lisäksi Saksasta, Hollannista, Iso-Britanniasta ja Slovakiasta:

  • Technische Universität Dresden, Germany
  • NEMETSCHEK Slovensko, S.R.O., Slovakia
  • Insinööritoimisto Olof Granlund Oy, Finland
  • Royal BAM Group NV, Netherlands
  • Obermeyer Planen + Beraten GmbH, Germany
  • AEC3 LTD, UK

HESMOS liittyi toiseen EU-projektiimme ISES, mutta HESMOS keskittyi selkeästi kehittämään energiatehokkuuden hallintamenetelmiä myös ylläpidon aikana. Tästä osuudesta Granlundilla oli päävastuu.

Lisätietoja HESMOS-projektista löytyy projektin kotisivuilta www.hesmos.eu.

Yhteyshenkilö


Osastonjohtaja, Innovaatiot ja kehitys
Tuomas Laine
050 568 6093
etunimi.sukunimi@granlund.fi