Model Nova

Palvelu- ja liiketoimintamalli rakennussektorille

Model Nova kehittää rakennussektorille uutta, tietomalleja laajasti hyödyntävää palvelu- ja liiketoimintamallia RYM Oy:n PRE-tutkimusohjelmassa.

RYM Oy:n PRE (Built Environment Process Re-engineering) -tutkimusohjelma pyrkii koko kiinteistö-, rakennus- ja infra-alan kattavaan tietomallintamista liiketoimintaprosesseissa hyödyntävään kokonaisuuteen, jonka tuloksena alan toimintatavat ja liiketoimintamallit muuttuvat asiakaslähtöiseksi ja tuotteiden koko elinkaaren huomioivaksi palvelutoiminnaksi. Granlund osallistuu PRE-ohjelmassa kahteen eri työpakettiin: NewWoW ja Model Nova.

Model Nova -työpaketin tavoitteena on kehittää uusi, tietomalleja laajasti hyödyntävä palvelu- ja liiketoimintamalli rakennussektorille. Työpakettia vetää Senaatti-kiinteistöt ja mukana ovat maamme merkittävimmät osaajat niin suunnittelijoiden kuin rakennusliikkeidenkin puolelta. Tutkimuslaitoksista mukana ovat Aalto-yliopiston Simlab-yksikkö ja Helsingin yliopiston CRADLE-yksikkö.

Model Nova -hankkeen tuloksena on jo määritelty periaatteet ns. solmutyöskentelylle, jossa paneudutaan prosessin eri vaiheissa jonkin selkeän kokonaisuuden (kuten esimerkiksi alkuvaiheen tavoitelähtöinen hankemäärittely) tai rakentamisessa eteen tulevan ongelmatilanteen (esim. tilamuutoksen vaikutukset toteutukseen) ratkaisemaan yhdessä koko projektitiimin kanssa.

Yhteyshenkilö


Osastonjohtaja, Innovaatiot ja kehitys
Tuomas Laine
050 568 6093
etunimi.sukunimi@granlund.fi