S4Fleet

Suomalaisen ohjelmisto-osaamisen hyödyntäminen kone- ja metalliteollisuudessa

Service Solutions for Fleet Management (S4Fleet) on 3-vuotinen SHOK-tutkimusohjelma, joka käynnistyi vuoden 2015 alussa. Hankkeen budjetti on noin 30 miljoonaa euroa ja Granlundin osuus noin miljoona euroa. Tutkimusohjelmaa hallinnoi metalliteollisuuden perustama kone- ja metalliteollisuuden strategisen huippuosaamisen kehitysyhtiö fimecc.

”Granlund on ollut aikaisemmin mukana useissa rakennetun ympäristön RYM Oy:n SHOK-ohjelmissa, mutta kiinteistöjen ylläpito sopii erittäin hyvin myös muiden teollisuuden alojen SHOK-hankkeisiin”, kertoo Granlundin Innovaatiot ja kehitys -osaston johtaja Tuomas Laine. ”Kone- ja metalliteollisuuden ylläpitoon liittyvä SHOK-hanke on Granlundille uudenlainen mahdollisuus saada kehitystyöllemme tuoreita vaikutteita erilaisista viiteryhmistä. Lisäksi mukana hankkeessa on useita pitkäaikaisia asiakkaitamme, kuten KONE, ABB ja Wärtsilä.”

Hankkeen taustalla on pyrkimys hyödyntää suomalaisen ohjelmisto-osaamisen mahdollisuuksia kansainvälisessä kone- ja metalliteollisuudessa. S4Fleetin tavoitteena on rakentaa uusia teollisen Internetin käytäntöjä ja palveluliiketoiminnan mahdollisuuksia. Granlundin tavoitteena on löytää ja kehittää uusia menetelmiä ylläpidon hallintaan ja määritellä käyttötapauksia, jotka hyödyntävät uusia tietolähteitä: tietomalleja ja teollista internetiä (IoT:tä). Tuloksia soveltamalla toivomme kehittävämme aivan uudenlaisia palveluja ja ohjelmistoja kiinteistöjen ylläpidon hallintaan.

”Uskomme, että kiinteistöpuolen pitkä kokemuksemme hyödyttää muiden ’fleettien’ johtamisen kehittämistä”, Tuomas Laine toteaa. ”Tuomme hankkeeseen kiinteistöjen ja rakentamisen asiantuntemusta ja uusia näkemyksiä ylläpitojohtamisesta. Innovatiivisilla palvelukonsepteilla tuetaan päätöksentekoa tulevaisuuden kiinteistöhallinnassa.”

Lisätietoja hankkeesta: www.fimecc.com/content/s4fleet

Yhteyshenkilö


Osastonjohtaja, Innovaatiot ja kehitys
Tuomas Laine
050 568 6093
etunimi.sukunimi@granlund.fi