Smart Retro

Smart Retro kehittää kaupunkiemme tulevaisuutta

Granlund on mukana 2014 käynnistyneessä Smart Retro -tutkimusprojektissa, jonka tavoitteena on pohtia, miltä kaupunkiemme tulevaisuus näyttää. Hankkeessa keskeisessä roolissa ovat korjausrakentaminen ja palveluiden kehittäminen. Smart Retro pyrkii muuttamaan 60- ja 70-lukulaisen rakennuskannan valtavan potentiaalin liiketoiminnaksi, joka yhdistää energiaviisaan korjausrakentamisen ja älykkään palveluntuotannon. Projektin tavoitteena on myös luoda uusia palveluita ja arvokkaita kumppanuuksia sekä testata lupaavimmat palvelut oikeissa kaupunkiympäristöissä.

Projektin tiimoilta on järjestetty kaksi innovaatioleiriä, joiden tavoitteena on ollut luoda yhdessä potentiaalisia palvelumalleja. Ensimmäinen leiri järjestettiin marraskuussa Lahdessa ja toinen leiri Tukholmassa tammikuussa.

Granlund on mukana Smart Retro -projektissa löytääkseen ja testatakseen innovaatioita, jotka parantavat Granlund Manager -ohjelmiston palvelutarjontaa. Haluamme kehittää työkaluja, oivalluksia ja liiketoimintamalleja, jotta asiakkaamme voisivat hyödyntää kestävän kehityksen periaatteita toiminnassaan entistä paremmin. Painopisteenä on ennen kaikkea edistää energiatehokkuutta rakennetussa ympäristössä samalla kustannuksia pienentäen.

Smart Retro -projektissa korostuvat yksilöiden vaikuttamismahdollisuudet, kun tavoitteena on tehdä rakennuksista ja yhteisöistä entistä kestävämpiä ja tehokkaampia. Olemme Granlundilla kiinnostuneita mm. erilaisista työkaluista, kuten pelillistämisalustoista ja palkitsemisjärjestelmistä, joilla voisi motivoida kiinteistön käyttäjiä antamaan palautetta ja vinkkejä kiinteistöstään.

Raportin ennakkoselvitys

Yhteyshenkilö


Teknologiajohtaja
Ken Dooley
050 315 2417
etunimi.sukunimi@granlund.fi