Suunnittelujärjestelmät

Uuden sukupolven suunnittelujärjestelmiä taloteknisten laitetietojen hallintaan

Yhdellä sovelluksella tai tietokannalla ei voida hallita talotekniikan suunnittelua projektin hankevaiheesta rakennuksen ylläpitoon, vaan tarvitaan integraatiota useiden eri järjestelmien välillä.

Projektin edetessä tarpeet muuttuvat, jolloin myös sovellusten tarjoaman informaation tarkkuustason tulee muuttua.

Panostamalla projektin alkuvaiheessa suunnittelutiedon tietokantapohjaiseen käsittelyyn voidaan tietoja käyttää esimerkiksi vertailujen tekemiseen koko rakennusprosessin läpi.

Täyttävätkö tilojen työmaalla mitatut ilmavirrat yleissuunnitteluvaiheessa asetetut tilakohtaiset vaatimukset sekä tilalle simuloidun jäähdytystehotarpeen?

Näihin kysymyksiin tulee saada vastauksia ja suunnittelujärjestelmän tulee pystyä yhdistämään tietoja monesta eri ohjelmasta sekä tekemään niistä vertailuja päätöksenteon tueksi.

Suunnitteluprosessissa ratkaisuja peilataan aina asiakkaiden tarpeisiin. Prosessia voidaan muuttaa havainnollisemmaksi ja tehokkaammaksi, kun käytössä ovat joustavasti sekä graafiset käyttöliittymät (tilamalli- ja rakennemallit, kaaviot, verkostomallit) että talotekninen ratkaisutietokanta.

Ensimmäisenä uuden sukupolven suunnitteluohjelmistona Granlund on julkaissut selainpohjaisen talotekniikan laitetietokantoja käsittelevän järjestelmän nimeltä Granlund Designer.

Ohjelmisto on osa suurempaa kokonaisuutta, jonka avulla mahdollistetaan suunnittelutiedon luonti ja analysointi, työmaa-aikainen käyttö sekä laitehyväksyntä.

Granlund Designer on pilvipalvelu, jonka tietosisältöä voidaan luoda ja tarkastella milloin tahansa. Järjestelmän uudenlainen toimintatapa mahdollistaa huomattavasti nykyistä paremman yhteistyön rakennushankkeen eri osapuolten välillä.

Tietomallit kiinteistöjen teknisessä ylläpidossa
Granlund Designerin luoma tietosisältö on ensiaskel kiinteistöjen tietomallipohjaiselle tekniselle ylläpidolle. Tietomallipohjainen ylläpitojärjestelmä ei tarkoita 3D-pohjaista dokumenttienhallintajärjestelmää vaan kokonaisuutta, jossa tekniselle ylläpito-organisaatiolle annetaan työkalut heidän päivittäisten rutiinien suorittamiseksi.

Yhteyshenkilö


Teknologiajohtaja
Tero Järvinen
050 323 2934
etunimi.sukunimi@granlund.fi