Granlund Manager Metrix

Reaaliaikaista tietoa kiinteistön kunnosta

Metrix tarjoaa parempia sisäilman olosuhteita, energiankäytön tehostumista ja vikojen ennakointia reaaliaikaisesti. Metrix on Granlund Manager -tuoteperheen sovellus, joka keskittyy kiinteistöjen mittausdatan jalostamiseen suorituskykyä kuvaaviksi mittareiksi. Nämä esittävät rakennuksen suorituskyvyn helposti ymmärrettävässä muodossa ja ohjelmistoa voivat hyödyntää myös käyttäjät, joilla ei ole syvällistä teknistä osaamista. Ohjelmisto tarjoaa muutamilla avaintunnusluvuilla kokonaiskuvan kiinteistön kunnosta, mutta toisaalta se mahdollistaa myös rakennuksen suorituskyvyn tarkemman analysoinnin.

Metrix-ohjelmistoa voidaan hyödyntää rakennusten suorituskyvyn optimoinnissa ja ylläpidon johtamisessa. Se tukee rakennusten energiatehokasta käyttöä samalla varmistaen hyvät sisäilman olosuhteet. Ohjelmiston suorituskykymittarille on myös helppo asettaa tavoitetasoja, joihin rakennuksen ylläpidolla ja käytöllä tähdätään.

Metrix on kustannustehokas tapa valvoa ja kehittää kiinteistötekniikan toimintaa ja saavuttaa tuloksia lyhyellä takaisinmaksuajalla tinkimättä sisäilman olosuhteista.

Lisää aiheesta:

Energiaseminaari 2014: Yksi luku kertoo kaiken (video)

Half done 1/2014: Oliko ylläpitomme eilen tehokasta?

Half done 2/2012: Kiinteistöjen energiatehokkuuden kojetaulut – Taloinfo ja Metrix

Half done 1/2013: Toimiva rakennusautomaatio – energiatehokas ja viihtyisä

Yhteyshenkilö


Ryhmäpäällikkö, Digitaaliset kiinteistöpalvelut -osasto
Mika Virkki
050 310 0116
etunimi.sukunimi@granlund.fi