Ohjelmistokehitys

Asiakaslähtöinen ohjelmistokehitys tuottaa työkaluja rakennusalan tarpeisiin

Ohjelmistokehitysosastomme vastaa kaupallisten ohjelmistotuotteiden kehityksestä. Se toimii tiiviissä yhteistyössä liiketoimintayksiköiden tuotepäälliköiden kanssa. Yhteistyöllä varmistetaan, että ohjelmistokehitys tuottaa mahdollisimman hyvät ratkaisut vastaamaan markkinoiden vaatimuksia.

Ohjelmistokehitysosastolla tehdään varsinaisen ohjelmoinnin lisäksi paljon muutakin ohjelmistokehitykseen liittyvää, kuten järjestelmäarkkitehtuurisuunnittelua, määrittelytyötä, testausta, käyttöliittymäsuunnittelua, tietokantojen ylläpitotöitä ja käytettävyyssuunnittelua. Lisäksi osasto vastaa tietojärjestelmäintegraatioista rakennusalan erilaisiin asiakasjärjestelmiin. Kaupallisiin sovelluksiin lasketaan sekä myytävät ohjelmistotuotteet että sisäiset strategisesti tärkeät sovellukset.

Tällä hetkellä ohjelmistokehityksen sateenvarjon alla on kaksi erillistä tuotantolinjaa. Toisella linjalla kehitetään ylläpitotoiminnan hallinnan työkalua (Granlund Manager) ja toisella rakennusten integroitua suunnitteluohjelmaa (Granlund Designer). Osaston sisällä toimitaan tiimeissä, joiden sisällä tehtävät on tarkkaan määritelty. Toimintamallina noudatetaan iteratiivista kehitysmallia, jossa tuoteversio toteutetaan tyypillisesti kuukauden mittaisissa sykleissä.

Yhteyshenkilö


Teknologiajohtaja
Kenneth Lassila
050 568 6083
etunimi.sukunimi@granlund.fi

Työ ohjelmistokehityksessä
Granlund Oy:n ohjelmistokehityksen historia alkaa 90-luvun alusta.

Ohjelmistokehitysesite
Millaista on ohjelmistokehitys Granlundilla?