Alueelliset energiaratkaisut

Energiaratkaisun optimointi tontilta maakuntatasolle

Granlundin alueellisten energiakonsultointipalveluiden avulla voit vaikuttaa suunnitteilla olevan alueen energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen sekä analysoimaan eri energiantuotantoratkaisujen kannattavuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Tarjoamme monipuolisia energia- ja ympäristökonsultointipalveluita yhdyskuntasuunnittelun eri vaiheisiin ja erilaisten alueellisten energiaratkaisujen analysointiin, vertailuun ja suunnitteluun kiinteistökokonaisuuksista maakuntatasolle.

Granlundin palvelut koostuvat asiakkaan ja eri sidosryhmien kanssa toteutettavasta työpajatyöskentelystä esim. skenaariomenetelmiä hyödyntäen, 3D-mallinnukseen perustuvista alueellisista energiasimuloinneista- ja laskennoista sekä erilaisista teknistaloudellisista selvityksistä ja elinkaarianalyyseistä sekä -laskelmista. Granlundilta saat mm. 

  • tukea kestävän energiastrategian jäsentämiseen ja energiatavoitteiden määrittämiseen
  • konkreettisen toimenpideohjelman alueesi energiatavoitteen saavuttamiseksi
  • kokonaiskuvan alueesi energiankulutuksesta nyt ja tulevaisuudessa
  • kattavan selvityksen alueesi kestävistä ja kustannustehokkaista energianhankintavaihtoehdoista mm. uusiutuvan energian ja muiden vaihtoehtojen osalta
  • monipuolisia tulevaisuuden skenaarioita niin uudis- kuin täydennysrakentamisen näkökulmista
  • kohdennetun alueesi kulutusprofiilin jopa tuntitasolla huipputehotarkasteluja varten
  • kustannusanalyysejä laskettuun faktaan perustuen
  • alueesi hiilijalanjäljen nyt ja suunnittelemiesi muutosten jälkeen.

Erityinen vahvuutemme alueellisessa energiakonsultoinnissa on kokonaisvaltainen osaamisemme rakentamisen energiaratkaisuista ja uusiutuvasta energian tuotannosta sekä ymmärrys kaavoituksen mahdollisuuksista energiaratkaisujen maastoutuksessa.

Yhteyshenkilö


Energia-asiantuntija, Granlund Consulting Oy
Juha Viholainen
040 653 0486
etunimi.sukunimi@granlund.fi

Referenssit


Tapiolan alueen keskus
Espoon Tapiolan kaupunginosan kehityksessä Tapiolan keskus on uudistumassa ja ta...