Valtion tukemat energiakatselmukset

Energiankäytön tehostamista energiakatselmuksella.

Energiakatselmuksessa asiantuntijat selvittävät mahdollisuudet kohteen energiankäytön tehostamiseksi. Lopputuloksena esitetään selkeä toimenpidelista sisältäen toteutusratkaisut, investointitarpeet ja vaikutukset energiankäyttöön ja -kustannuksiin.

Katselmuksen ensimmäisessä vaiheessa selvitetään mittausten ja laskelmien avulla laitoksen energiatase ja energiavirtojen jakaantuminen. Painopisteet kohdistetaan niihin järjestelmiin ja laitteisiin, joiden kulutus- ja kustannusosuudet ovat suurimpia. Kartoitusvaiheessa haetaan keinoja energiankäytön tehostamiseen niin käyttöteknisellä kuin investointien tasolla. Toteuttamiskelpoisten vaihtoehtojen osalta selvitetään laskennallisesti niiden säästövaikutus. Lisäksi laaditaan kustannusarviot toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Energiakatselmuksia tehdään:

Yhteyshenkilö


Osastonjohtaja, Ohjelmistot
Jack Westrén-Doll
050 525 2551
etunimi.sukunimi@granlund.fi

Referenssit


Etera
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera liittyi 2012 kansalliseen energiatehokkuuss...