Solmulla tehoja

SOLMU-työskentely perustuu yhteistyöhön

Perinteisessä mallissa säännöllisissä suunnittelukokouksissa kommunikoidaan eri osapuolien työn tulokset, vaihdetaan ajatuksia ja jaetaan tarvittavat lähtötiedot. Itse työn tekevät kaikki omilla tahoillaan. Kommunikointi ei työn aikana ole jatkuvaa ja ratkaisut voivat edetä pitkällekin ilman että kokonaisuus on hallinnassa. 

SOLMU-työskentelyssä asetetaan selkeät tavoitteet (tilaohjelma, investointikustannus, aikataulu, energialuokka, ympäristöluokka, laatutekijät) ja intensiivisellä yhteistyöllä työstetään ratkaisu näiden tavoitteiden mukaisesti. Tämä vaihe voidaan tiivistää esimerkiksi 1-3 vuorokauden aikana tapahtuvaksi workshopiksi.

Paikalla tarvitaan tahtotilaa ja näkemystä (tilaaja ja käyttäjä), ratkaisujen tuottajaa (arkkitehti) ja tarvittava määrä asiantuntijoita tavoitteista riippuen (kustannuslaskenta, energialaskenta, tekniset suunnittelija).

Lisäksi tarvitaan sopiva tila (BigRoom), hyvät kommunikoinnin työkalut (isot näytöt, smartboardit, fläpit) sekä parhaat softat (suunnittelu, visualisointi, laskenta).

Kokemuksemme mukaan tulokset voivat olla erittäin ilahduttavia. Kahden kuukauden ”veivaus” voidaan tiivistää muutamaan päivään, tiimit hitsautuvat yhteen ja ymmärtävät paremmin toisiaan, ja lopputuloksena saadaan vielä konkreettisia ratkaisuja.

Suurin muutos tarvitaan asenteissa. Katse pitää nostaa omista varpaista kohti horisonttia. Tiimillä on yhteiset tavoitteet, eikä oman ydinosaamisen yksipuolinen puolustaminen tule enää kysymykseen. Kaikki ratkaisut ovat kompromisseja ja niihin tulee päästä yhteistyön voimin.

Solmua on testattu useissa kehitysprojekteissa, viimeksi ModelNova-hankkeessa. Toivomme, että Solmuja päästään ratkomaan monissa käytännön projekteissa tulevaisuudessa. Lisää tietoa seuraavasta linkistä RYM.

 


Energiaportaali
Energistä yhteistyötä