Energiaselvitys

Pätevöityneet asiantuntijat energiaselvityksen laadintaan

Energiaselvitys vaaditaan uudisrakennuksen rakennuslupaa varten sekä haettaessa rakennus- tai toimenpidelupaa olemassa olevalle rakennukselle.

Granlundin asiantuntijoiden avulla pakollisesta rakennuslupa-asiakirjasta saadaan aitoa hyötyä rakentamisen ohjauksessa. Huolella laadittu energiaselvitys tuo esiin suunnitteluratkaisujen vaikutukset energiankulutukseen ja on toimiva työkalu jatkosuunnittelussa. Selvityksen laajuus määritellään tapauskohtaisesti asiakkaan tarpeiden mukaan.

Uudisrakentamisen lisäksi myös rakennus- tai toimenpidelupaa vaativassa korjausrakentamisessa on otettava huomioon energiatehokkuus. Tällaisia korjaustoimenpiteitä ovat esimerkiksi laajat peruskorjaukset tai käyttötarkoituksen muutokset. Korjausrakentamisen energiaselvityksen teko kannattaa aloittaa jo hankesuunnitteluvaiheessa.

Yhteyshenkilö


Johtava asiantuntija, Granlund Consulting Oy
Kristian Bäckström
050 556 5833
etunimi.sukunimi@granlund.fi