Kiinteistön käyttäjän energiatehokkuus

Energiansäästöä käyttäjien toimintatapojen muutoksella

Ammattimaisessa kiinteistönpidossa rakennuksen säästöpotentiaalit on jo melko hyvin realisoitu. Sen sijaan kiinteistön käytössä ja käytön mukaisessa ohjauksessa on vielä paljon kehittämistä. Kiinteistön käyttäjille suunnatut palvelumme tähtäävät energiankulutuksen pienentämiseen käyttäjäsähkön tilannekuvan sekä koulutuksen ja motivoinnin avulla.

Käyttäjäsähkön tilannekuva
Käyttäjäsähkön eli tilojen valaistuksen ja laitesähkön osuus on yleensä yli puolet tyypillisen toimistorakennuksen sähkönkulutuksesta. Käyttäjäsähkön tilannekuvassa pureudutaan tämän kulutuksen tekijöihin ja tuodaan esille toimia, joilla kulutusta voidaan vähentää. Tyypillisesti energiansäästössä keskeisessä roolissa ovat valaistuksen ja laitteiden tarpeenmukainen käyttö sekä älykkäät ohjausratkaisut.

Käyttäjäsähkön tilannekuva paljastaa energiansäästöpotentiaalin ja auttaa ymmärtämään käyttäjien toimien merkityksen sähkönkulutuksessa. Tilannekuvan energiainvestointien ja käyttötapamuutoksien avulla sähkönkäyttöä pystytään merkittävästi vähentämään. Lisäksi tilannekuva tarjoaa hyödyllistä tietoa käyttäjille suunnattuun energiatehokkuuskoulutukseen ja -viestintään.

Koulutus ja motivointi energiatehokkaaseen käyttöön
Kiinteistön käyttäjien toimintatavoilla on suuri merkitys energiankulutuksessa. Esimerkiksi toimiston työpisteiden sähkökulutus pystytään puolittamaan laitteiden tarpeenmukaisella käytöllä. Koulutus ja motivointi tähtäävät tämän säästöpotentiaalin tiedostamiseen ja käyttötottumuksien muuttamiseen, jolloin energiansäästöstä tulee osa arkipäivää.

Palvelu voidaan suunnata koko käyttäjäorganisaatioille tai muutamille energiatehokkuuden tukihenkilöille, jotka kannustavat työtovereitaan järkevään energian käyttöön. Palvelu sisältää koulutustilaisuuksia sekä tukimateriaalia energiansäästön tunnistamiseksi ja energiatehokkuuden ylläpitämiseksi. Säännöllisin väliajoin toistuvilla koulutuksilla henkilöstölle voidaan asettaa tavoitteet ja niiden toteutumista voidaan seurata johdonmukaisesti.

Yhteyshenkilö


Ryhmäpäällikkö, Granlund Consulting Oy
Asta Autelo
050 315 2526
etunimi.sukunimi@granlund.fi

Halfdone 1/2014
Teemana kiinteistönpito