MOBO-optimointi

Kustannustehokkaita energiatehokkuuden ratkaisuja

Aikaisemmin on ollut haastava vertailla erilaisia energiaratkaisuja investointi- ja elinkaarikustannusten näkökulmasta. Hyödynnämme työssä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n ja Aalto yliopiston kehittämää MOBO-työkalua, jonka avulla on mahdollista minimoida hankkeen investointi- ja elinkaarikustannukset sekä energiankulutus. MOBO-työkalu perustuu matemaattisella optimointialgoritmilla toteutettavaan monitavoiteoptimointiin (Multi-Objective Building Performance Optimization). 

Mihin MOBOa voi hyödyntää?

MOBO-optimointitarkastelua voidaan hyödyntää mm.

  • uudisrakentamisessa kustannusoptimaalisen lähes nollaenergiarakennuksen suunnitteluratkaisujen valintaan 
  • korjausrakentamisessa kustannusoptimaalisten korjauskonseptien valintaan

Työkalun avulla voidaan esimerkiksi maksimoida sijoitetun pääoman tuottoa tai minimoida investointikustannuksia. Lisäksi työkalua voidaan käyttää niiden ratkaisujen kartoittamiseen, jotka on mahdollista toteuttaa käytettävissä olevalla budjetilla. Tutusu case-esimerkkinä 60-luvun kerrostalon optimaalisiin energiakorjausratkaisuihin.

Lataa esite Energiaoptimoinnista!

Yhteyshenkilö


Johtava energia-asiantuntija, Granlund Consulting Oy
Tuomo Niemelä
040 662 1274
etunimi.sukunimi@granlund.fi