Erikoislaskennat ja analyysit

Simulointipalvelut ja erikoislaskelmat ovat olennainen osa Granlundin toimintatapaa

Laskentapalvelut toimivat suunnittelun tukena niin perussuunnittelussa kuin haastavissa kohteissakin. Vastaavasti olemassa olevissa kiinteistöissä sisäympäristö- tai energiaongelmien ratkaisuissa voidaan hyödyntää laskennallisia analyysejä.

Olemme mukana kehitysprojekteissa (HESMOS ja ISES), joissa kehitetään ylläpitovaiheen tarpeisiin täysin uusia tapoja hyödyntää simulointeja ja laskentaa. Miten voidaan yhdistää reaaliaikainen tieto rakennuksen teknisten järjestelmien toiminnasta ja teoreettinen laskentatieto. Voimmeko jatkossa tehokkaasti (=nopeasti ja siirtämällä tietoja automaattisesti) esimerkiksi mallintaa monitoimihallin tai sairaalan leikkauskeskuksen muuttuvia käyttötilanteita ja etsiä optimaalisia ratkaisuja.

Uskomme, että laskennasta ja simuloinneista saadaan tulevaisuudessa entistä enemmän irti käytännön projekteihin ja myös olemassa oleviin kiinteistöihin. Ja haluamme olla siinä kehityksen kärjessä. 

Yhteyshenkilö


Toimialajohtaja, neuvonantopalvelut, Granlund Consulting
Piia Sormunen
040 653 3118
etunimi.sukunimi@granlund.fi