Leikkaussalin todentamismittaukset

Tarjoamme palveluna asiakkaillemme leikkaussalin puhtaustason todentamisen, jonka avulla parannetaan leikkaussalien sisäympäristöä sekä potilasturvallisuutta.

Leikkaussalien ilmanvaihto luo ja ylläpitää parhaimmillaan puhdasta ja miellyttävää ympäristöä sekä potilaalle että leikkaussalihenkilökunnalle. Ilmanvaihto on keskeisessä roolissa kontaminaatioriskin pienentämisessä sekä puhtausvaatimusten täyttymisessä.

Uuden palvelumme avulla leikkaussalien ilmanvaihdon toimivuus ja leikkausalueen puhtaus varmennetaan potilasturvallisuuden parantamiseksi.

Tarjoamamme palvelut

● Leikkaussalin vaatimuksenmukaisuuden todentamismittaukset
● Koulutus
● Tilannekartoitukset
● Kvalifiointisuunnitelmat
● Tulosten analysointi ja dokumentointi
● Tulosten esittely ja jatkotoimista sopiminen
● Vuosittaiset uusintakvalifioinnit

Testit jakautuvat asentamistarkastukseen, toiminnan testaukseen sekä suorituskyvyn testaukseen lepotilan ja toiminnan aikana. Testauksia tehdään sekä uusiin että olemassa oleviin leikkaussaleihin. Yhteistyökumppaninamme mittausten osalta on Halton Oy.

Todentamismittaukset tulevat pakollisiksi Ventilation for hospitals –standardin myötä seuraavan kahden vuoden sisällä.

Yhteyshenkilö


Toimitusjohtaja
Jukka Vasara
0500 675 654
etunimi.sukunimi@granlund.fi