Magneettikenttien tarkastelut

Rakennusten magneettikenttien tarkastelu tärkeää teollisuuden ja terveydenhuollon työpaikoilla

Rakennuksissa käytettävät sähköjärjestelmät voivat aiheuttaa häiritseviä magneettikenttiä tai niille voi aiheutua haittaa magneettisista häiriöistä. Magneettikenttien vaikutuksiin on helpointa puuttua jo suunnitteluvaiheessa, jolloin mahdollisia ongelmia voidaan ennaltaehkäistä.

Suurimmat vaikutukset teollisuuden ja terveydenhuollon aloilla

Magneettikenttien vaikutus on syytä huomioida erityisesti teollisuuden ja terveydenhuollon toimialoilla. Työntekijät voivat altistua haitallisille sähkömagneettikentille paikoissa, joissa sijaitsee suuritehoisia sähkölaitteita, kuten kiinteistöjen sähköpääkeskukset, suuret sähkökoneet, muuntajat, induktiokuumennuslaitteet, tutkat tai tukiasemat. Esimerkiksi teollisuuden työpaikoilla, joissa on suuritehoisia sähkölaitteita, tulisikin huomioida 1.7.2016 voimaan tullut EU-direktiivi 2013/35/EU, joka velvoittaa sähkömagneettisen säteilyn valvontaan.

Terveydenhuollossa herkkien mitta- ja hoitolaitteiden toiminta saattaa vaarantua haitallisten sähkömagneettikenttien vaikutuksesta. Ilman EMC-yhteensopivuutta potilasturvallisuus voi heikentyä ja tarkkoja mittauksia vaativat tutkimukset häiriintyä.

Sydämentahdistinta käyttävän henkilön työpaikalla on aina syytä tehdä erillinen riskinarviointi.

Palvelumme tarkastelusta suojaukseen

Teemme magneettikenttien simulointia, mittaamista ja selvityksiä sekä kentistä johtuvien häiriöiden suojauksen suunnittelua niin olemassa oleviin rakennuksiin kuin suunnitteluvaiheessa. Laadimme asiakkaalle selkeät tulosraportit ja toimenpide-ehdotukset jatkoa varten. Magneettisesta suojauksesta laadimme tarvittaessa kustannusarvion ja suunnitelmat sekä suoritamme töiden valvonnan. Teemme myös tarvittaessa ohjeita sähkömagneettisten kenttien läheisyydessä toimimiseen ja koulutamme henkilökuntaa.

Yhteyshenkilö


Sähkösuunnittelija
Eero Ajosenpää
010 759 2199
etunimi.sukunimi@granlund.fi

Sähkösuunnittelija, TkT
Henry Hämäläinen
010 759 2058
etunimi.sukunimi@granlund.fi