Palontorjunta

Turvallista palontorjuntaa

Palontorjunnan suunnittelussa on tärkeää valita kohteeseen soveltuva sammutuslaitteisto, joka on luotettava ja takaa tilan käyttäjien turvallisuuden. Kokemuksemme kattaa niin sprinkleri-, sumu- ja kaasujärjestelmät kuin erikoisemmat vajaahappi- ja vaahtojärjestelmät.

Palontorjunnan osa-alueita

 • Rakennuttamistehtävät, sammutusjärjestelmien hankinnassa avustaminen (tarjouskyselyt ja -vertailut, hankintaneuvottelut)
 • Laitteiston tarpeen ja laajuuden määrittäminen
 • Kohteeseen soveltuvan sammutuslaitteiston valinta, esimerkiksi sprinkleri-, sumu-, kaasu- sekä erikoisjärjestelmät kuten vajaahappi ja vaahtojärjestelmät
 • Laitteistojen elinkaari- ja ympäristövaikutusten arvioiminen
 • Kustannusten arvioiminen ja kilpailuttaminen
 • Luonnos- ja toteutussuunnittelutehtävät
 • Sammutusjärjestelmäasennusten valvonta- ja vastaanottopalvelut
 • Nykyisten järjestelmien luotettavuuden ja toiminnallisuuden arvioiminen
 • Turvallisuustason riittävyyden arviointi
 • Sammutusjärjestelmän kuntoarvioarviot  toimenpide-ehdotuksineen ja kustannusarvioineen

Pätevyydet

 • SFS-Inspecta Sertifiointi, sprinklerilaitteistojen vastuuhenkilö- ja asiantuntijapätevyys.
 • Turvatekniikan keskus SM-1999-967/Tu-33 8 §:n mukainen sprinkleri- ja kaasusammutusasennusliikkeen vastuuhenkilön pätevyys
 • National Fire Protection Association (NFPA), jäsenyys 2000
 • NFPA:n sprinklerilaitteistojen erikoiskoulutus 2009
 • Jatkuva kouluttautuminen laitetoimittajien uusien tuotteiden osalta

Yhteyshenkilö


Ryhmäpäällikkö, Paloturvallisuustekniikka
Risto Ihalainen
050 368 4531
etunimi.sukunimi@granlund.fi