Atex-tarkastelut

Turvallista työskentelyä Atex-tiloissa

Atex-työolosuhdesäädökset koskevat kaikki niitä työpaikkoja, joissa työntekijät voivat joutua alttiiksi syttyvistä nesteistä, kaasuista tai pölyistä aiheutuvalla räjähdysvaaralle. Työnantajan tai toiminnanharjoittajan velvollisuuksiin kuuluu räjähdyskelpoisten ilmaseosten aiheuttaman vaaran olemassaolon selvittäminen ja räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu.

Teemme Atex-tilojen tarkasteluja osana taloteknistä suunnittelua. Lisäksi teemme ehdotuksia laitevalinnoista ja laadimme räjähdyssuojausasiakirjoja. Arvioimme myös Atex-tilojen ja -laitteiden vaatimustenmukaisuutta. 

Yhteyshenkilö


Projektipäällikkö, Sähkö, PLUS-palvelut
Jari Nuutinen
050 408 8621
etunimi.sukunimi@granlund.fi