Puhdastilat

Puhdastilat erilaisiin tarpeisiin

Puhdastilasuunnittelu edellyttää tilan hiukkaspitoisuuden ja paineen hallintaa tarpeenmukaisella tavalla. Pitkä osaamisemme takaa jokaiseen käyttötarkoitukseen toimivien puhdastilojen suunnittelun ja toteuttamisen.

Puhdastila on huone, jossa ilman hiukkaspitoisuutta valvotaan ja joka on rakennettu siten, että hiukkasten pääsy, kerääntyminen ja säilyminen huoneen sisällä on minimoitu. Lisäksi muita asiaankuuluvia suureita kuten lämpötilaa, kosteutta ja painetta valvotaan tarpeen mukaan.

Puhdastilasuunnittelupalveluihimme kuuluvat tilojen layoutsuunnittelussa avustaminen, materiaali- ja henkilövirtojen optimointi puhtauden kannalta, ilmanvaihtosuunnittelu, HEPA- suodattimien määrittely, putkisto-, sähkö- ja valaistussuunnittelu sekä monitorointijärjestelmän suunnittelu. Palveluihimme kuuluu myös teknisten järjestelmien validointiprosessin määrittely, valvonta sekä dokumentointi.

Puhdastiloissa käsitellään suuria määriä ilmaa, joten ilmanvaihdon oikea mitoitus sekä energiataloudellisuus ovat keskeisessä asemassa puhdastilojen onnistuneen lopputuloksen kannalta.

Yhteyshenkilö


Toimitusjohtaja
Jukka Vasara
0500 675 654
etunimi.sukunimi@granlund.fi