Puhtaudenhallinta

Puhtaudenhallinta rakennushankkeen ajalle

Hyvä, puhdas sisäilma koostuu monista osatekijöistä ja sen saavuttaminen vaatii huolellista suunnittelua sekä ylläpitoa. Puhtaudenhallinnalla voidaan vaikuttaa rakennushankkeen aikana rakennuksen tulevaan sisäilmastoon, terveellisyyteen, turvallisuuteen ja elinkaarikustannuksiin.Onnistuneella puhtaudenhallinnan suunnittelulla, toteutuksella ja valvonnalla on myös merkittävä vaikutus rakennuksen tulevien käyttäjien tyytyväisyyteen.

Puhtaudenhallinnan toimintamalli varmistaa rakennushankkeelle asetettujen olosuhdevaatimusten ja tavoitearvojen toteutumisen sekä ennakoi rakentamistöiden pölyhaittojen ja epäpuhtauksien hankkeelle aiheuttamat toimenpiteet. Käytännössä hyvä puhtaudenhallinta auttaa ehkäisemään pölyn ja lian syntymistä ja kulkeutumista rakennustyön aikana. Tärkeintä hyvässä puhtaudenhallinnassa on vaikuttaminen työmaan asenteisiin.

Puhtaudenhallinnan palvelumme sisältää:

Rakentamisen puhtaudenhallinnan konsultointi

  • Puhtausprosessin määrittely
  • Suunnittelu- ja rakentamisvaiheen puhtaudenhallinnan koulutus
  • Neuvonta ja ohjaus

Puhtaudenhallinnan suunnittelu

  • Puhtaudenhallintaohjeen laadinta
  • Tarkastuslomakkeiston laadinta
  • Puhtaudenhallinnan tehtävien ja vastuiden määrittely

Valvontapalvelut

  • Säännölliset työmaan puhtaustarkastukset
  • Puhtauden tarkastus ennen iv-asennusten aloitusta
  • Puhtauden tarkastus ennen toimintakokeita
  • Puhtauden tarkastus ennen luovutusta

Yhteyshenkilö


Toimitusjohtaja
Jukka Vasara
0500 675 654
etunimi.sukunimi@granlund.fi